A opäť sme sa stretli v Malackách...

V priestoroch strediska HaZZ v Malackách sa pre veľký záujem už po tretí krát v tomto roku konalo výcvikové sústredenie záchranárskych psov pod hlavičkou výcvikovej školy Dog Academy v spolupráci s Bratislavskou kynologickou záchranárskou brigádou (BKZB). Tohto cvičenia sa zúčastnilo 30 členov rôznych záchranárskych organizácii zo Slovenska ako i z Čiech (KZJ ČR, ZBK JmK ČR, KK Skalica, KŠZK Rúbanice Holíč, K-7, BKZB a Dog Academy). Počas troch dní (18.- 20.11.2011) si psovodi vymieňali svoje skúsenosti vo výcviku a metodike záchranárskych psov. Už v piatok večer sa začalo sústredenie nočným vyhľadaním. Po ukončenej práci sme sa stretli v zasadačke kde sme pokračovali v debate a zábave. V sobotu ráno od 9-tej hodine sme už zarezávali na troch pracoviskách. Po krátkej prestávke na obed sme si vymenili pracoviská a zase sme sa pohrúžili do výcviku. Hrial nás pocit z dobre vykonanej práce, ale vidina teplého gulášu nás hnala ukončiť výcvik. Po výbornej večeri sa opakoval scenár z predošlého dňa v podobe nočného vyhľadania. Skvelá nálada a družná debata sa potom pretiahla do neskorých ranných hodín. V nedeľu poniektorí z nás vstávali skôr, aby sme si stihli ešte pred výcvikom našlapať stopy. Po dobrej rannej káve sme sa zase poddali výcviku, ktorý však už bol viac menej motivačný. A už tu bol čas balenia a lúčenia. Touto cestou sa chceme poďakovať psovodom z Čiech za cenné rady pri výcviku a vyzdvihli by sme  menovite Soňu Šabackú, ktorá je vycvikárkou v KZJ ČR, za jej cenné rady a pomoc pri výcviku našich mladých psov a ich psovodov. Dúfame, že sa nám tento rok podarilo založiť tradíciu takýchto stretnutí na medzinárodnej úrovni a že v nastolenom trende budeme pokračovať aj v roku 2012.