Cassovia Rescue Cup 16.-18.10. 2015, Košice

V dňoch 16.-18.10. 2015 nás naši členovia Lucia Valentovičová so Candy (TB) a Shelly (TE) a Matej Šiška (TB) reprezentovali na druhom ročníku pretekov so zadaním skúšky s názvom CASSOVIA RESCUE CUP. Napriek nepriaznivému daždivému počasiu sa opäť pretek veľmivydaril. Pán rozhodca Daniel Sedlák (CZ) posudzoval veľmi korektne a objektívne a organzátor (KEKZB) opäť organizačne zvládol tento pretek na jednotku.
Lucia so Shelly sa umiestnili na prvom mieste v kategórii T-E, so Candy bohužiaľ limit nesplnili. Matej s Arikou splnili limit a tým zložili ich prvú "béčkovú skúšku".Umiestnili sa na druhom mieste v kategórii T-B.
Veľmi sa tešíme, že z týchto výsledkov.
FOTO