DOG RESCUE Bratislava 2005

DOG RESCUE Bratislava 2005

Video - Dog Rescue 2005


Bratislavská kynologická záchranárska brigáda (BKZB) zorganizovala 15. až 17. apríla 2005 akciu s názvom DOG RESCUE Bratislava ´05. Účastníkmi bolo sedem záchranárskych tímov, tri zo Slovinska, tri zo slovenských záchranárskych brigád a jeden tím Policajného zboru SR.

Cieľom akcie bolo nasimulovať a precvičiť reálnu záchrannú misiu, ktorej sa účastní väčší počet medzinárodných záchranárskych tímov. Znamená to, že práca záchranárskych tímov bola koordinovaná a riadená, tak ako v skutočnej záchranárskej misii, koordinačným štábom, na čele ktorého stál hlavný veliteľ.

Všetky zúčastnené tímy sa stretli v piatok 15. apríla o 20.00 hod. na cvičisku BKZB, aby si velitelia trojčlenných záchranárskych tímov vypočuli detaily o situácii, ktorá vznikla v dôsledku zemetrasenia s epicentrom 100 km od Bratislavy.

Základný tábor bolo cvičisko, odtiaľ tímy vyrážali do jednotlivých postihnutých oblastí a po práci sa opäť vracali späť a oddychovali. Veliteľom tímov boli poskytnuté základné informácie o charaktere postihnutých oblastí - išlo len o priemyselné objekty, o predpovedi počasia na najbližšie dva dni, spôsobe prepravy, o spôsobe komunikácie. Ako komunikačný jazyk bola používaná angličtina, nakoľko je to najrozšírenejší jazyk a aj samotná Medzinárodná organizácia záchranárskych psov (IRO) používa v medzinárodných misiách len tento jazyk.

Hlavný veliteľ rozdelil prácu tímov tak, aby súčasne pracovali na jednom mieste dva tímy a interval medzi nasadením toho istého tímu bol stanovený na 4 hodiny preto, aby psy a psovodi pracovali nonstop dva dni. Avšak nik nevedel, kedy skutočne bude nasadený na pracovisko. Od príchodu až do úplného ukončenia záchrannej akcie, každý záchranársky tím podliehal veleniu hlavného veliteľa. Koordinácia prác medzi hlavným veliteľom a záchranárskymi tímami sa uskutočňovala výsostne prostredníctvom veliteľov tímov.

Úlohou záchranárskych tímov bolo vyhľadať zavalené osoby v sutinách objektov, ktoré sa zrútili v dôsledku zemetrasenia. Označovanie postihnutých oblastí ako aj potenciálnych nálezov bolo vykonávané podľa medzinárodných smerníc INSARAG. Záchranárske tímy museli označiť miesta nálezov, ale nesmeli odkrývať potenciálne nálezy. Až na nočnom briefingu sa dozvedeli koľko nálezov tím označil správne, resp. nesprávne. Velitelia tímov spoločne s hlavným veliteľom rozobrali prácu počas celého dňa, vyzdvihli sa pozitíva, upozornilo sa na chyby. Cieľom bolo poučiť sa a zdokonaliť spoluprácu v tíme ako aj medzi tímami spolupracujúcimi na tom istom postihnutom mieste.

A ako zhodnotiť naplnenie či nenaplnenie cieľa DOG RESCUE? Najlepšie bude použiť obsah emailu od veliteľa jedného zo zúčastnených tímov: “We thank you for the best exercise we had. All our members were very satisfied.” („Ďakujeme vám za najlepšie cvičenie aké sme kedy mali. Všetci naši členovia boli veľmi spokojní.”)Poďakovanie za zrealizovanie celého cvičenia patrí všetkým členom BKZB a sponzorovi cvičenia, distribútorovi krmiva značky ARION a MILKIVIT.

Víťazom tohto cvičenia sa stali všetci, ktorí prišli a mali snahu zdokonaliť seba a svojho psa s jediným cieľom, a to, ak bude treba pomôcť čo i len jednému zavalenému, tak budú pripravení ...

(MT) ▄