Dog Military Parkur 19.11.2016, Bratislava

V sobotu 19.11.2016 sme zorganizovali už šiesty ročník pretekov Dog Military Parkur. Počasie vyšlo nad očakávania, ale predpovede pravdepodobne odradili veľkú časť prihlásených a tak sa tento ročník niesol v komornejšej atmosfére ako po minulé roky. Napriek tomu, alebo možno práve preto, vládla počas celého dňa veľmi uvoľnená a priateľská atmosféra. Dúfame, že tak ako my, si to užili aj všetci štartujúci. Ďakujeme všetkým sponzorom, ktorí prispeli do súťaží krásnymi cenami a aj všetkým, ktorí sa organizačne podieľali na príprave posledného ročníka DMP.