Dvojdňové cvičenie podporného modulu 15. - 16.11.2013, Žilina

Dňa 15.11.2013 o 15.00 hod. vyrazili 6 členovia Dobrovoľného hasičského zboru Korňa s technikou Nissan Navara + prívesný vozík s výbavou na dvojdňové súčinnostné cvičenie podporného modulu MV SR DHZ Špeciál ASSR spoločne so Samaritánmi a Bratislavskou Kynologickou Záchrannou Brigádou. Cvičenie prebiehalo v priestoroch Strednej škole požiarnej ochrany v Žiline.
Počas dvoch dní členovia tohto modulu tvorili štruktúru, systém a umiestnenie v stavbe základného modulu. Ďalej podrobne a jednotlivo rozobrali podmienky samotných stanovíšť a ich personálne obsadenia.
Praktický výcvik prebiehal nielen cez deň, ale aj v nočných hodinách. Medzi úlohy tohto podporného modulu patrí aj zabezpečenie teplých nápojov, stravy, miesta pre poskytnutie prvej pomoci a odpočinku pre zasahujúce zložky Integrovaného záchranného systému na celom území SR pri náročných a dlho trvajúcich požiaroch, povodniach, kalamitách a iných mimoriadnych udalostiach.
 
Spracoval:  Rastislav Fatura, veliteľ DHZ Korňa

Zdroj: https://www.dobrovolnihasici.sk