KALENDÁR ZÁCHRANÁRSKYCH AKCIÍ NA ROK 2003

KALENDÁR  ZÁCHRANÁRSKYCH  AKCIÍ  NA  ROK  2003

Slovenská kynologická jednota

Združenia kynológov záchranárov Slovenskej republiky (ZKZ SR)

záchranárska sekcia SKJ

A.       Majstrovstvá:

1.       M SR NSPZT SR  -  12. - 14.9.2003  -  Malacky, Malacká  KZB

/Ing.  Ing. Milan Schvarzbacher, Ľ. Fullu 2, 901 01 Malacky, mkzb@ pobox.sk, 0905 361370/

2.        M Sveta IPOR  -  2. - 6.7.2003  -  Dánsko

 

B.      Skúšky podľa medzinárodného skušobného poriadku IPOR:

1.       23.03.2003 - IPOR - Bratislava, Bratislavská KZB

/ Ing.Maroš Turek, mturek@ treksport.sk, maros@ gsm .eurotel .sk /

2.       10.05.2003  -  IPOR  -  Smrekovica, Liptovská KZB

/Ing.  Kollár Daniel, Klačno 7, 034 01 Ružomberok, 0905 861254,044 4332077/

3.       02.08.2003  -  IPOR  - Šintava, Bratislavská KZB

/ Lenka Weissová, Znievska 21, 851 06 Bratislava 5, 0903244351/

4.       21.09.2003-  IPOR  -  Malacky, Malacká  KZB

/Ing.  Ing. Milan Schvarzbacher, Ľ. Fullu 2, 901 01 Malacky, mkzb@ pobox.sk, 0905 361370/

5.       27.09.2003 - IPOR - Žilina, Klub psovodov záchranárov SR

/ Eva Daneková, Komenského 2233/57, 010 01 Žilina, 0905 890 861/

6.       05.10.2003 IPOR  -  Ružomberok, Liptovská KZB

/Ing.  Kollár Daniel, Klačno 7, 034 01 Ružomberok, 0905 861254,044 4332077/

7.       26.10.2003  -  IPOR, - Bratislava, Bratislavská KZB

/ Mgr. Miroslava Babková, Bodrocká 25, 821 07 Bratislava, 0907 858 575/

 

C.       Skúšky podľa Národného skušobného poriadku záchranárskych tímov SR (NSPZT SR):

1.       15.03.2003  -  NSPZT SR  -  Malacky, Malacká KZB  

/Ing.  Ing. Milan Schvarzbacher, Ľ. Fullu 2, 901 01 Malacky, mkzb@ pobox.sk, 0905 361370/

2.       22.03.2003  - NSPZT SR - Bratislava, Bratislavská KZB

/Ing.Maroš Turek, mturek@ treksport.sk, maros@ gsm .eurotel .sk  /

3.       17.05.2003  - NSPZT SR - Holíč

/ Jozef  Páral, D. Rapanta 4, 908 51, Holíč, 0903 210 986/

4.       01.08.2003  - NSPZT SR - Šintava, Bratislavská KZB

/ Lenka Weissová, Znievska 21, 851 06 Bratislava 5, 0903 244 351/

5.       25.10.2003  - NSPZT SR - Bratislava, Bratislavská KZB

/ Mgr. Miroslava Babková, Bodrocká 25, 821 07 Bratislava, 0907 858 575/

 

Skúšky podľa skušobného poriadku PZ

1.       28. - 29.6.2003 - Pretek podľa skúšky PZ-1 - Ružomberok, Liptovská KZB

/Juraj Adamčiak, Liptovská 14/12, 034 01 Ružomberok, 0905 511 257/

2.       04.10.2003  - PZ - Ružomberok, Liptovská KZB

/Ing.  Kollár Daniel, Klačno 7, 034 01 Ružomberok, 0905 861254,044 4332077/

 

Poznámka: Usporiadateľ si zabezpečí delegovanie rozhodcu z ACZP SR.

 

D.      Záchranárske preteky:

1.       28. - 29.6.2003 - Pretek podľa skúšky PZ-1 - Ružomberok, Liptovská KZB

/Juraj Adamčiak, Liptovská 14/12, 034 01 Ružomberok, 0905 511 257/

 

E.      Cvičenia záchranárskych tímov:

1.       25. - 27.4.2003  -  Súčinnostné  cvičenie  Dog  rescue  Bratislava 2003  - Bratislava, Bratislavská KZB

/ Ing.Maroš Turek, mturek@ treksport.sk, maros@ gsm .eurotel .sk  /

 

F.       Výcvikové  sústredenia  / tábory /:

1.     1.03.2003  -  1. kolo výberu  na  M Sveta 2003 Dánsko - Malacky, Malacká KZB

      / Ing.Schvarzbacher Milan, Ľ. Fullu 2, 901 01 Malacky, 0905 361 370/

2.     12.04.2003 - 2. kolo výberu  na  M Sveta 2003 Dánsko - Ružomberok , Liptovská KZB

      /Ing.  Kollár Daniel, Klačno 7, 034 01 Ružomberok, 0905 861254,044 4332077/

3.     02. - 11.05.2003  -  Medzinárodný výcvikový tábor ZT, Smrekovica, Liptovská KZB

      /Ing.  Kollár Daniel, Klačno 7, 034 01 Ružomberok, 0905 861254,044 4332077/

4.     26.07. - 02.08.2003  -  Výcvikový tábor ZT, Šintava, Bratislavská KZB

/ Lenka Weissová, Znievska 21, 851 06 Bratislava 5, 0903244351/