Letné výcvikové sústredenie v Holíči 2006

 

 

Letné výcvikové sústredenie v Holíči

BKZB - Výcvikové sústredenie Holič 2006

Počas druhého júlového víkendu (15. – 16. 07. 2006) sa v Holíči uskutočnilo víkendové sústredenie v Holíči, ktoré nadviazalo na tradíciu výcvikových sústredení organizovaných pod hlavičkou ZKZ SR.

Sústredenia sa zúčastnili dvaja psovodi z holíčskej a štyria psovodi, resp. psovodky z bratislavskej záchranárskej brigády. Príchod bol naplánovaný na sobotu ráno a hneď po srdečnom zvítaní sa odchádzalo do blízkeho lesa, kde nasledoval tréning vyhľadania na ploche. V stredne hustom poraste zmiešaného lesa s množstvom hlbokých výmoľov sa trénovalo na dve kolá. Podľa stupňa vycvičenosti psíkov sa schovávali jeden príp. dvaja figuranti, holíčanom bratislavskí a naopak bratislavčanom holíčski. Po viac či menej vydarených výkonoch nasledoval návrat na cvičisko, kde po krátkom obede nasledoval tréning poslušnosti a obratnosti. Vzhľadom na teploty okolo 30 ˚C to dalo zabrať psom ale aj psovodom. Po poslušnostiach nasledovali pachové práce, ktoré prebiehali na terénoch priamo na letisku, kde sa nachádza aj výcvikový areál KZB Holíč. Nízka tráva na obrovskej ploche ponúka obrovské množstvo príležitostí na našlapanie kvalitných dlhých stôp. Kedže podmienky na vypracovanie boli ideálne, psíci aj napriek miernej únave podali veľmi presvedčivé a vyrovnané výkony. Po dobre odvedenej práci nasledovala zaslúžená zábava a uvoľnenie v podobe niekoľkometrového táboráka, opekaných špekáčok a polnočného prekvapenia hostiteľov. Diskusia, v ktorej išlo samozrejme o vymieňanie si výcvikových skúseností a metodických postupov, sa pretiahla až do neskorých ranných hodín. Po osviežujúcom aj keď veľmi krátkom spánku sa už od pol siedmej pokračovalo vo vysokom tréningovom nasadení, ktoré však už naši holíčski priatelia po náročnom nočnom programe nezvládli. Nezničiteľné bratislavské amazonky absolvovali druhé kolo pachových prác, ktoré opäť dopadli nad očakávanie dobre. A potom už nasledovalo balenie výstroje a zvyšného proviantu, srdečné rozlúčenie, poďakovanie hostiteľom a prísľub ďalšieho skorého stretnutia. Ani spiatočná cesta občas prerušovaná niekoľkosekundovými mikrospánkami a niekoľkodňové dobiehanie spánkového deficitu namohlo vymazať pocit z dobre vykonanej práce.

Dovidenia na ďalšom výcvikovom sústredení.

Naše poďakovanie patrí členom KZB Holíč – organizačnému tímu slečne Jane Šafářovej a pánovi Michalovi Zlámalovi, ako aj ostatným nemenovaným členom holíčskej brigády.

Za BKZB sa zúčastnili:

  • Helena Pavlíková – Gičová
  • Dáša Baňárová
  • Barbara Baloghová
  • Iveta Potančoková

Zapísala: Iveta Potančoková