Majstrovstvá Maďarska 22.-24.5.2009

 

Fotky - Majstrovstvá Maďarska 22.-24.5.2009

Medzinárodné skúšky IRO – Budapešť – 22.-24.5.2009

Na medzinárodné skúšky v Budapešti sa prihlásilo takmer 100 psovodov z Čiech, Maďarska, Slovinska, Rakúska, Turecka, Poľska a Slovenska. Táto akcia v sebe zastrešovala zároveň Medzinárodné majstrovstvá Maďarska 2009. Celé podujatie posudzovali rakúsky rozhodca p.Schafar na poslušnosti a obratnosti , a dvaja českí rozhodcovia na špeciálnych prácach a to p.Pavlík a p.Sedlák ml. Poslušnosť a obratnosť prebiehala na štadione v Solymary, plošné vyhľadanie bolo v zmiešanom ihličnato listnatom lese na úbočí hory a ruiny boli v bývalom kameňolome s umelo vytvorenými podmienkami pre prácu psa záchranára. Našu organizáciu SKJ ZKZ SR reprezentovali tri psovodky z Bratislavy a to ; Janka Kučerová so psom Brest , NO, FLA špeciálka 164 , poslušnosť 33, obratnosť 43 bodov, Dáša Baňarová so psom Chester , angl.špringeršpaniel, FLA špeciálka 100, poslušnosť 43, obratnosť 48 bodov, Mirka Babková so psom Eni , labrador, TB špeciálka 192, poslušnosť 32, obratnosť 42 bodov. Osobné postrehy zo skúšok- Na IRO skúškach, ktoré sú zároveň pretekom je dosť prísne posudzovaná - poslušnosť a obratnosť. Veľa psovodov tu nesplnilo limit. Zaujímavosť- na poslušnosti sa pri prechode skupinkou ľudí so psom skupinka - nehýbala.  Streľba bola počas aportu - Rozhodca dával veľký pozor na akékoľvek ovplyvňovanie psa. V lese na FLB boli založení dvaja figuranti blízko seba, t.j. 10-15 metrov. V ruine mohol robiť problém jeden úkryt vo výške blízko hraničnej čiary, po ktorej sa pohyboval psovod a rozhodca , ktorý sedel na vysokej konštrukcii takisto blízko hranice prehľadáveného objektu, robil niektorým psom problém.

napísala Miroslava Babková