Medzinárodné IRO skúšky 31.5. - 2.6.2013, Budapešť

Veronika Kosáčová a Bordie - úspešne zložená skúška RH TA (poslušnosť 99 bodov, špeciálna práca 147 bodov)