Medzinárodný deň detí (MDD) 31.5.2009

 

Fotky - MDD 31.5.2009 - 1

Fotky - MDD 31.5.2009 - 2

Fotky - MDD 31.5.2009 - 3

MDD

Aj tento rok ako i po minulé roky sme pre deti z Ružinova a jeho bližšieho i vzdialeného okolia prichystali pri príležitosti MDD detský pretek . Dňa 31.5.2009 sa konal v poradí už 12. ročník Preteku o najposlušnejšieho psíka . Tento rok sme naše deti privítali v areáli RŠK pri Štrkoveckom jazere v Bratislave. Zatiaľ čo od rána prebiehalo na Štrkovci prihlasovanie detí do súťaže , my ostatní sme už netrpezlivo čakali na prekvapenie prichystané na úvod. Celé podujatie tento rok otvorilo vystúpenie dvoch policajtov s policajnými koňmi , ktorí deťom predviedli parádne ukážky hipológie. A o 9.30 to vypuklo! Deti rozdelené do dvoch kategórií A /vek 0-11 / a B / vek 11-15/ po jednom nastupovali na pľac a odovzdávali bodovaciu kartu svojmu rozhodcovi. Ten im všetko vysvetlil a súťažiaci so svojim psíkmi bravúrne predvádzali jednotlivé cviky ako chôdza pri nohe , polohy sadni, ľahni , vstaň , privolanie , štekanie na povel , rozličné prekážky, všetko známe veci . No boli tu prichystané i neštandardné úlohy, pri ktorých prenášal psík ako báger aportík z bodu A do bodu B, slalom detí so psom na vodítku v jednej ruke a s lyžicou a loptičkou v druhej ruke, ktorá nesmela spadnúť, dlhodobé odloženia psíkov boli spestrené odchodom ich malého psovoda kačákmi. Veď predsa sme to tým deťom museli trošku sťažiť ! A veru že si všetci užili kopec  srandy ! Okrem iného , viete ako najrýchlejšie obliecť psíkovi tričko ? Naše deti si to všetky vyskúšali , a musím priznať , že im to išlo. Disciplína , v ktorej sa psík vozil vo fúriku bola obtiažna , a tak ju absolvovali len podaktorí odvážlivci. Aby sme psíkom dopriali i trochu oddychu , pripravili sme pre deti i súťažné disciplíny bez štvornohých havkáčov. Deti súťažili v zhadzovaní plechoviek, v skákaní vo vreci ,chodení na chodúľoch, úplne sa rozšantili pri preliezaní strachovým vrecom a aby sme zapojili do aktivít i prítomných rodičov , vyhnali sme všetkých na lyže. Jeden pár ťažkých lyží bol určený pre päť osôb a tak vždy dve skupiny súťažili , kto prvý pretne cieľovú rovinku. Počas celého dňa prebiehalo maľovanie detí na tvár, takže ku koncu nám po areáli behali sami levi, tigre, princezné, víly, strašidlá a iné príšerky. Na záver nechýbalo už tradičné preťahovanie lanom a ani sme sa nenazdali a bol tu koniec akcie. Všetky deti boli štedro odmenené .Za krásny priebeh tohto podujatia vďačíme všetkým zúčastneným deťom a ich rodičom, našim verným pomocníkom a sponzorom.