PROGRAM SČK BKZB PRE ROK 2000

PROGRAM SČK BKZB PRE ROK 2000

 

1.      apríl  - cvičná pátracia akcia spojená s prácou s mapou a buzolou

2.      august - letné výcvikové sústredenie /Šintava alebo Bezovec/

3.      účasť vybraných členov na majstrovstvách SR

4.      účasť vybraných členov na memoriáli Oľgy Královej - Mistríkovej

5.      nedeľné celoročné tréningy v okolí Bratislavy¨

6.      september - skúšky SČK BKZK

7.      celoročný 5-kolový previerkový pretek SČK BKZB

8.      školenie predlekárskej pomoci členov SČK BKZB