Rok 1997 sme už rozbehli naplno.

Rok 1997 sme už rozbehli naplno. 18. 03. sme sa začlenili do organizácie Slovenský červený kríž a zmenili názov na SČK – BKZB. Pri príležitosti MDD sme zorganizovali prvý ročník Detského preteku, ktorý odvtedy organizujeme pravidelne každý rok. Letné sústredenie bolo opäť v Jablonici, tento rok prvý krát aj so skúškami podľa medzinárodného skúšobného poriadku IPOR. Na záver sústredenia sme stihli zorganizovať ešte cvičnú pátraciu akciu, ktorej sa zúčastnili aj trnavskí a jablonickí záchranári. Po ročnej odmlke sme sa zúčastnili na Memoriáli O. Kráľovej – Mistríkovej, kde Zuzka Kolušová v tvrdej medzinárodnej konkurencii získala pekné   7. miesto. A na jeseň sme zorganizovali skúšky podľa medzinárodného skúšobného poriadku IPOR.