Rozširujeme našu pôsobnosť ...

BKZB rozširuje svoju pôsobnosť aj mimo Bratislavy... V nedeľu 18.3. časť našej brigády pod vedením Matúša Nešťáka usporiadala tréning v Seredi, ktorého sa zúčastnili aj psovodi - začiatočníci zo Serede a okolitých obcí. Pred tréningom ešte stihli Matúš a Lenka porozprávať o záchranárčine na cvičáku v Seredi, potom sa už presunuli aj so siedmymi novými adeptami na novú ruinu. Ruina mala rozmer cca 20x70 m a trávnatá plocha okolo ruiny mala veľkosť asi 260x170 m. Ruina bola tvorená obvodovými múrmi s prepadnutým stropom a strechou do vnútra budovy. Vnútro ruiny tvorili kvádre väčších rozmerov a náletové dreviny. Pohyb bol veľmi náročný s nevyspytateľným pohybom vzduchu. Všetkým zúčastneným sa páčilo, takže sa určite vidíme aj na niektorom ďalšom "zahraničnom" tréningu v Seredi alebo blízkom okolí :)