Seminár cadaver 12. - 14.1.2013, Moravská Třebová

Seminár viedela Klára Kmoníčková, ktorá sa výcviku psov venuje od roku 1992. Klára sa venuje záchranárskej kynológii pre použitie v praxi, cvičí pomocou pozitívnej motivácie. V septembri 2003 bola  pozvaná do Kalifornie pani Evou Čečilovou do organizácie ICF (Institute for Canine Forensics) na výcvik psov v ich špecializovanej skupine CSST (Canine Specialized Search Team). Tréningy prebiehali v areáli NASA. Pracovala tam so sučkou Carin, s ktorou sa jej podarilo splniť väčšinu prípravných testov pre California Cadaver Test.

Foto 1

Foto 2