Seminár IPOR a orientácia v teréne 1/2012

Začiatok roka sme naštartovali seminárom (21.1.2012) o zmenách v novom skúšobnom poriadku IPOR, ktoré vstúpili do platnosti 1.1.2012.  Prednášali a so svojimi skúsenosťami sa delili Dáša Baňárová a Hela Pavlíková, ktoré absolvovali podobný seminár v novembri 2011 v Brne s medzinárodným rozhodcom Pavlom Šabackým. Na seminári sa zúčastnilo 13 členov a sympatizantov BKZB a svoju klubovňu nám k dispozícii poskytli dobrovoľní hasiči z DHZ Rusovce. Po zhruba dve hodiny trvajúcej diskusii o medzinárodnom skúšobnom poriadku, sme plynule prešli na teóriu orientácie v teréne, ktorú si zobral na starosti Matúš Nešťák. Po teoretickej príprave nás čakajú ešte praktické ukážky ako z IPOR skúšobáku, tak aj z orientácie.