Seminár nový IPOR 13.11.2011

Seminár nový IPOR 13.11.2011Dňa 13.11.2011 sme sa zúčastnili seminára, ktorý usporiadal Klub pracovní a záchranné kynologie u Příbramu na Morave. Seminára sa zúčastnilo 20 psovodov z piatich českých organizácii a dvaja psovodi BKZB (Hela Pavlíková a Dáša Baňárová) zo Slovenska. V príjemnom prostredí klubovne v rekreačnom stredisku Brněnka sa konala prednáška o novom skúšobnom poriadku IRO, ktorý prichádza do platnosti od 1.1.2012. Prednášajúcim bol medzinárodný rozhodca IRO Pavel Šabacký. Podrobne sa prebrali zmeny v každej disciplíne osobitne. Všetky zmeny boli zrozumiteľne vysvetlené a v následujúcej diskusii zodpovedané aj doplňujúce otázky zúčastnených. Po šesť hodín trvajúcej prednáške sme sa s hlavami plnými nových informácií vrátili domov.