Školenie prvej pomoci

26. - 27.11.2011 sme pre našich členov pripravili víkendové certifikované školenie prvej pomoci. Školiteľom bol náš kolega Maťo Chyla, ktorý pôsobí ako profesionálny záchranár rýchlej zdravotnej služby. Školenie bolo zamerané hlavne na praktickú časť prvej pomoci. Na figurínach si každý vyskúšal resuscitáciu dospelého aj dieťaťa, prvú pomoc pri dusení, na živých figurantoch zase stabilizovanú polohu aj vyprostenie zraneného z havarovaného auta. Na záver na nás čakal test, ktorý všetci zvládli na jednotku.