Skúšky IPOR 2.11.2014, Malacky

V nedeľu 2.11.2014 sme usporiadali skúšky podľa IPOR opäť v Malackách. Na skúšky nastúpilo 12 účastníkov a veľmi korektne a bez zbytočných prestojov ich posúdil p. Pavel Šabacký (CZ). Za BKZB sa zúčastnilo 8 psovodov, z ktorých 6 splnilo skúškový limit. Celkovo z 12-tich účastníkov bolo 9 úspešných, čo svedčí o veľmi dobrej príprave psov. Ďakujeme KK Záhorák za poskytnutie priestorov na poslušnosť a samozrejme všetkým, ktorí sa zaslúžili o úspešný priebeh skúšok.

 

Zoznam účastníkov:

I. Lipovská (BKZB) RH FL E - 97,85/spolu 182 bodov (VD)

J. Munková (BKZB) RH T E - 90, 91/spolu 181 bodov (VD)

J. Vago (Alfa Rescue Nitra) RH T E - 95,95/spolu 190 bodov (VD)

V. Bartošová (BKZB) RH FL A - 163,72/spolu 235 bodov (Usp.)

L. Tarabová (SARDA) RH FL A - 96, 89 (Neusp.)

L. Dobríková (BKZB) RH FL A - 85, 75 (Neusp.)

D. Baňárová (BKZB) RH F A - 185, 94/spolu 279 bodov (VD)

M. Šiška (BKZB) RH T A - 179, 60 (Neusp.)

L. Weissová (OKH PPZ) RH T A - 155, 73/spolu 228 bodov (Usp.)

L. Valentovičová (BKZB) RH FL B - 173, 89/spolu 262 bodov (D)

I. Londarev (SARDA) RH FL B - 156, 73/spolu 229 bodov (Usp.)

V. Kosáčová (BKZB) RH FL B - 189, 97/spolu 286 bodov (V)