Skúšky NSPZT 16. - 17.10.2010

Skúšky NSPZT 16. - 17.10.2010 V termíne 16. - 17.10.2010 sme usporiadali skúšky podľa národného skúšobného poriadku NSPZT. V prvý deň skúšok sa zúčastnilo 7 štartujúcich: 1xBratislavská Kynologická Záchranárska Brigáda (BKZB), 6xCanis Center Eddy Slovakia (CCES). Limit nesplnil len jeden účastník.

Druhý deň skúšok nastúpilo 6 účastníkov: 1xBKZB, 2xPsovodi Záchranári Žilina SR (PZŽ SR), 1xLiptovská Kynologická Záchranárska Brigáda (LKZB), 1xPolícia Slovakia, 1xKDK. Limit nesplnili dvaja účastníci.
 
Rozhodca: Ján Pöthe
 
Miesto: Bratislava

Počet štartujúcich:  13 (2xBKZB – skúšky SPZP P1, SPZP R1, 2xPZŽ SR – skúšky SVZM, 1xLKZB – skúška SVZM, 6xCCES – skúšky 5xSVZM, 1xSPZP P1, 1xPolícia Slovakia – skúška SVZM, 1xKDK – skúška SPZP P2)

Splnili: 2xBKZB (skúšky SPZP P1, SPZP R1), 2xPZŽ SR (skúšky SVZM), 5xCCES (skúšky - 4xSVZM, 1xSPZP P1), 1xKDK (skúška SPZP P2)

 
Súpiska 16.10.2010
Súpiska 17.10.2010
Fotogaléria 17.10.2010

 

 

Skúška SPZP Ruina 1 - Helena Pavlíková a UGO Betkin Dvor