Skúšky v Rakúskom Korneuburgu.

Skúšky v Rakúskom Korneuburgu.

 

V dňoch 04.-06.05.2007 sa v Rakúskom Korneuburgu uskutočnili skúšky podľa medzinárodného skúšobného poriadku PO-R. Z Bratislavskej kynologickej záchranárskej brigády sa zúčastnili títo psovodi : Lenka Jányová s labradorkou  Suli z Vlčí Stepi

                 Miroslava Babková s labradorkou Paduama z Vlči Stepi

                Jana Mácsadiová s nemeckým ovčiakom Apač Polícia

                Peter Kocúr s miešancom Samkom.

Dňa 04.05.2007 štartovala Lenka Jányová s vyššie uvedenou sučkou v kategórii IPOR-TA. Za jednotlivé oddiely skúšky získala následovné počty bodov:  poslušnosť     30 bodov

                         obratnosť       35 bodov

                        špeciálna práca     158 bodov

Nasledujúci deň štartovala Jana Mácsadiová v kategórii IPOR-TB. Táto účasť sa skončila diskvalifikáciou kvôli pokúsaniu nosiča pri vykonávaní cviku nosenia. V záverečný deň 06.05.2007 sa skúšok zúčastnili Peter Kocúr s počtom bodov: 

                          poslušnosť          35 bodov

                          obratnosť            48 bodov

                          špeciálna práca        0 bodov

Miroslava Babková s počtom bodov:

                         poslušnosť            36 bodov

                         obratnosť             45 bodov

                      špeciálna práca      144 bodov

Z uvedených počtov bodov vyplýva, že jedinou úspešnou účastníčkou ktorá splnila bodový limit bola Miroslava Babková so sučkou Paduama z Vlčí stepi.

Pre všeobecnú informáciu uvádzam, že ruina bola situovaná do priestorov bývalej diskotéky. Pre kategóriu IPOR-TB ukryli usporiadatelia tri osoby a preto limit na vypracovanie bol 30 minút.

Jednotlivé oddiely skúšok posudzovali štyria rozhodcovia:

Dr. Katja Skuli zo Slovinska

Detlef Kühn z Nemecka

Jaroslav Sedlák z Čiech

Gerd Thamner z Rakúska       

-mb-                                

 

 

V dňoch 4. – 6. mája 2007 sa v Rakúskom Korneuburgu uskutočnili skúšky podľa medzinárodného skúšovného poriadku IPO-R.

Z Bratislavskej kynologickej záchranárskej brigády sa zúčastnili títo psovodi a psi: Lenka Jányová s labradorkou Suli z Vlčí Stepi, Miroslava Babková s labradorkou Paduama z Vlčí Stepi, Jana Mácsadiová s nemeckým ovčiakom Apač Polícia a Peter kocúr s miešancom bradáča Samkom.

Dňa 4. mája 2007 štartovala Lenka Jányová s vyššie uvedenou sučkou v kategórii IPOR-TA. Za jednotlivé oddieli skúšky získala následovné počty bodov: poslušnosť 30, obratnosť 35, špeciálna práca 158. Následujúci deň štartovala Jana Mácsadiová v kategórii IPOR-TB. Táto účasť sa skončila diskvalifikáciou kvôli pokúsaniu nosiča pri vykonávaní cviku nosenie. V záverečný deň, 6. mája 2007, sa skúšok zúčastnili Peter Kocúr s počtom bodov: poslušnosť 35, obratnosť 48, špeciálna práca 0 a Miroslava Babková s počtom: poslušnosť 36, obratnosť 45, špeciálna práca 144.

Z uvedených počtov bodov vyplýva, že jedinou úspešnou účastníčkou, ktorá splnila bodvý limit bola Miroslava Babková so sučkou Paduama z Vlčí Stepi.

Pre všeobecnú informáciu uvádzam, že ruina bola situovaná do priestorov bývalej diskotéky. Pre kategóriu IPOR-TB ukryli usporiadatelia tri osoby, a preto litim na vypracovanie bol 30 minút.

Jednotlivé oddieli skúšok posudzovali štyria rozhodcovia:

Dr. Katja Skuli zo Slovinska
Detlef Kühn z Nemecka
Jaroslav Sedlak z Čiech
Gerd Thanner z Rakúska