Tréning vyhľadávania v ruinách pre začiatočníkov – IRO kurz

Tréning vyhľadávania v ruinách pre začiatočníkov – IRO kurz

Fotky - Trening vyhľadavania v ruinach pre začiatočnikov IRO kurz 2007 

 

Tréningové dni pre začiatočníkov vo vyhľadávaní v ruinách sa konali od piatka do soboty 3. až 5. augusta 2007 v Rakúskom Ulrichsbergu v tréningovom stredisku IRO Wiesmadern. Cieľom cvičenia bolo prehĺbiť základný výcvik psov vo vyhľadávaní v ruinách. Sústredenia sa zúčastnilo približne 16 psovodov z Chorvátska, Rakúska, Talianska, Turecka a Slovenska. Pracovalo sa v dvoch skupinách – nemecky hovoriacej, ktorú viedol Wolfgang Zörner a anglickej na čele s Chorvátkou Sarou Marevič.


Program sústredenia

1. deň

Metodika vyvodenia označenia zakrytého figuranta štekaním
Po úvodnom privítaní prezidentom IRO pánom Zörnerom a rozdelení do skupín sa precvičoval nácvik označenia figuranta v úkryte. Cvičenie sa realizovalo v nácvičnom boxe – škatuli s posuvnými dvierkami vo vertikálnom smere, ovládanými šnúrou z vonkajšej strany a skladalo s viacerých krokov:
- Oboznámenie s úkrytom
Psovod do úkrytu vhodil motiváciu (pamlsky, loptičku, peška) a vyslal psa.
- Oboznámenie s figurantom v úkryte
Po vydráždení psa figurant vošiel do boxu, pes vybehol za figurantom a dostal odmenu.
- Vyhľadanie figuranta v čiastočne zakrytom úkryte
Pes bol po vydráždení vyslaný na figuranta v úkryte, ktorého predná strana bola prekrytá závesom z textilných pruhov. Cieľom bolo primäť sa k tomu, aby vbehol do úkrytu až za figurantom, ktorý ho odmenil.
-Vyhľadanie figuranta v zakrytom úkryte
Pes bol po vydráždení vyslaný na figuranta v zakrytom úkryte. Keď sa začal do úkrytu dobýjať, napr. škrabaním, dvierka boli otvorené a pes odmenený.
- Vyštekanie figuranta v zakrytom úkryte
Pes bolo po vydráždení vyslaný na figuranta v zakrytom úkryte. Po vyštekaní boli dvierka otvorené a pes odmenený.

Cvičenie bolo koncentrovanou ukážkou metodiky nácviku prirodzeného vyštekania figuranta v zakrytom úkryte na základe silnej motivácie psa - pes sa najprv dobýja, škrabe a keď začne štekať, je odmenený. Pes nie je pri vyhľadaní figuranta v úkryte verbálne vyzývaný k štekaniu povelom, ale sám prirodzene začne označovať štekaním.
 
Oboznámenie so simulovanou ruinou

Miestom cvičenia bol čerstvo dokončený trenažér – simulovaná ruina. Na pekne upravenej trávnatej ploche ohradenej plotom sú vybudované:
- sústavy vertikálnych jám širokých približne 1 meter a hlbokých 3 metre, niektoré vyhĺbené v trojiciach na voľnej ploche, iné prekryté skalami, imitujúcimi sutiny,
- tunel, široký približne 1 meter, vysoký 1,5 metra a dlhý 18 metrov, prebiehajúci horizontálne pod zemou,
- niekoľko úkrytov (jám) so vstupom upraveným mimo cvičnej plochy s cieľom vyhnúť sa vytvoreniu pachovej stopy v okolí samotného úkrytu (figurant vstúpi do tunela, cez ktorý sa dostane do jednej z dvoch jám, pričom každá je uzatvoriteľná nepriedušnými dvermi).

Samotné cvičenie bolo zamerané na spoluprácu skupiny, tvorivosť a zábavu. Skupina bola rozdelená na dve družstvá, každé družstvo dostalo za úlohu vybudovať netypickú a zábavnú prekážku (tunel, lávku s nepríjemným materiálom) z paliet, dosák, plachiet a pneumatík. Každý pes si potom chôdzu cez vybudované prekážky vyskúšal.

2. deň – cvičenie v simulovanej ruine

Vyhľadanie a označenie figuranta v jame
Figurant vydráždil psa a ukryl sa v jednej z jám – najprv otvorenej, potom prekrytej pletivom a napokon uzavretej gumovým uzáverom.

Rozlišovanie pachov – presné označenie figuranta v jame

Toto cvičenie sa realizovalo na sústave troch jám, vybodovaných tesne vedľa seba. Všetky tri jamy boli napachované figurantmi, a po vydráždení psa sa figurant ukryl v jednej z nich. Pes zo svojho stanoviska nemal možnosť rozlíšiť, do ktorej z troch jám sa figurant ukryl. Cieľom bolo presné označenie figuranta, najprv v otvorenej jame, potom v jame prekrytej pletivom a napokon v úplne zakrytej jame. Všetky tri jamy boli zakryté rovnakým spôsobom a pred samotným cvikom napachované. Pokiaľ pes označoval nesprávnu jamu, nechal sa štekať dovtedy, kým sa samostatne nerozhodol skontrolovať aj ostatné jamy. Tento prístup vyvolal aj určité polemiky – či ponechanie psa nad nesprávnym (falošným) úkrytom nezneisťuje psa v budúcom označovaní správneho úkrytu.
 
Označenie psa v tuneli

Úlohou psa bolo vybehnúť za figurantom na koniec dlhého tunela a vyštekať ho.

Vyhľadanie a označenie figuranta v úkryte bez pachovej stopy

Toto cvičenie si vyskúšali skúsenejšie psy. Ich úlohou bolo vyhľadať a vyštekať figuranta v jame, do ktorej figurant vošiel podzemným tunelom. V okolí úkrytu teda neboli pachové stopy. Úkryt bol navyše obkolesený skalami, ktoré musel pes prekonať.

Vyhľadanie figuranta v tme – nočné cvičenie

Psy vyhľadávali figuranta v niektorej z jám v sťažených podmienkach – tma, pohyblivé tiene, hluk generátora. V druhý deň bola účastníkom predvedená prezentácia práce psov a psovodov v reálnej situácii – po zemetrasení v Bame (Irán).

3. deň

Individuálna práca so psami – odstraňovanie nedostatkov
Posledné cvičenie bolo zamerané na slabšie miesta jednotlivých psov, pričom sa hľadali spôsoby a cesty k náprave chýb (strach z jamy, neistota na nepríjemnom materiáli, slabšie štekanie a pod.).

Po cvičení nasledovala diskusia účastníkov, záver a rozlúčka. Pre vysoký záujem sa rovnaké tréningové dni uskutočnia aj v októbri.

-jj-