Tréningové cvičenie 29.10.2016, Závod

V sobotu 29.10.2016 sa uskutočnilo tréningové cvičenie zamerané na vyhľadanie a vyslobodenie osôb v ruinách budov. Cvičenia sa zúčastnili členovia dobrovoľných záchranárskych organizácií - BKZB, Centrálna záchranná služba a Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto . Na cvičení sa preskúšala predovšetkým vzájomná komunikácia jednotlivých zložiek, rôzne postupy pri poskytovaní prvej pomoci a vyslobodzovaní zavalených osôb, ako aj riadenie záchrannej akcie. Cvičenie malo bezproblémový priebeh, za čo patrí vďaka všetkým zúčastneným a figurantom zo Súkromná stredná odborná škola veterinárna, Pod brehmi 6/A, Bratislava .

FOTO