Ukážky v SOŠ Ivánka pri Dunaji

12.10.2010 sme zorganizovali ukážky záchranárskej kynológie v areáli Strednej odbornej školy v Ivánke pri Dunaji, pre študentov 1. až 4. ročníka, navštevujúcich odbor Kynológia. Účelom stretnutia bolo oboznámiť mladých kynológov s metodikou výcviku záchranárskych psov a zároveň im ponúknuť možnosť zúčastňovať sa na našich tréningoch.

V prvej časti ukážok sme predviedli niekoľko špeciálnych cvikov poslušnosti a obratnosti, ktoré sú súčasťou Medzinárodného skúšobného poriadku záchranárskych psov, v druhej časti sme v skratke načrtli postupy pri nácviku vyštekania stratených osôb na ploche a v ruinách. V tretej časti mali študenti možnosť vyskúšať si spolu so svojimi psami nácvik vyštekania stratenej osoby, ako aj prechod cez tunel.