Záchranárske cvičenie Malacky 5.-7.6.2009

Záchranárske cvičenie Malacky

 

 

 

Fotky - Malacky 5-7.6.2009  

Video - Lenka Weissová - Malacky 2009

 

5.6.- 7.6.2009 sa konalo V Malackách
v objekte HaZZ ďalšie cvičenie
záchranárskych psov organizované
pod hlavičkou BKZB.

 5.6.- 7.6.2009 sa konalo V Malackách v objekte HaZZ ďalšie
cvičenie záchranárskych psov organizované pod hlavičkou
BKZB. Cvičenia sa zúčastnili nielen psovodi ZKZ z bratislavskej ,
holíčskej a liptovskej brigády , ale i psovodi zo Žilinskej a Martinskej
záchranárskej organizácie. Spolu nás cvičilo 21 psovodov s 24 psami.
Boli sme rozdelení do 4 pracovných skupín, v ktorých boli psovodi
z rôznych organizácií navzájom premiešaní a tým pádom bolo možné
vyskúšať si cudzích a predsa skúsených figurantov, vzájomne prekonzultovať
problémy a učiť sa jeden od druhého.Malacky, objekt HaZZ a vojenské lesy
sú ideálnym miestom pre takéto aktivity , pretože ponúkajú veľa možností
na tréning. Počas nášho predĺženého víkendu sme si so psami preskúšali
nočné vyhľadanie v nasvietenej ruine, vyhľadanie zavalených osôb v budove
a v tmavých pivničných priestoroch. Plošné vyhľadávania sme trénovali
v malackých vojenských lesoch, kde v piesčitom teréne je vytvorených
množstvo bunkrov a zákopov, ktoré sa dali dobre použiť. Na rozhraní mladého
borovicového lesa si psy mohli otestovať svoje nosy skenovaním  pachu osoby
šíriaceho sa z lesa a samozrejme veľmi zaujímavým terénom na vyhľadávanie
bola aj Rambo dráha v objekte HaZZ (pôvodne určená na výcvik hasičov a vojakov).
Počasie nám cez víkend prialo až na sobotu večer , keď sa podaktorí psovodi
vracali zo svojich pracovísk riadne premoknutí. No myslím si, že nikoho to
neodradilo a s úsmevom sa pokračovalo ďalej.Celé záchranárske cvičenie
v Malackách bolo orientované prevažne na tréning, priestor tu bol pre
všetkých - či začínajúcich alebo pokročilých psov, obtiažnosť situácie 
a práca figurantov sa teda odvíjala od miery pripravenosti psa. Tešilo nás,
keď sa ku koncu cvičenia podarilo pozdvihnúť sebavedomie mladej neskúsenej
sučke, keď sa pes po prvýkrát stretol s hľadaním v tme a zvládol to, keď
sa podarilo zaujať psa figurantom tak , aby sa nevracal ku svojmu psovodovi
a nefixoval sa naňho.Zdá sa to možno trochu banálne, ale všetky tieto „detaily“
ako sebavedomosť či  správna motivácia s dostatkom skúseností robia so psa
správneho záchranára pripraveného pracovať v reálnej situácii v režime troch dní
a podávať kvalitný ustálený výkon.

Ďakujem vedeniu ZKZ SR za zorganizovanie tohto cvičenia a všetkým psovodom
za účasť  a vzájomnú pomoc. 

  -mb-