Bratislavská kynologická záchranárska brigáda

Jarná 6

821 05 Bratislava

č.ú. SK02 3100 0000 0040 0064 3602

SWIFT: LUBASKBX

právna forma: Občianske združenie

IČO: 31807585      DIČ: 2021624957

www.zachranarskypes.sk

Pohotovostné číslo +421 905 727 541