Aktivity za rok 1997

MDD - 1997  1. ročník

MDD - 1997  1. ročník

MDD - 1997  1. ročník


V roku 1997 sme sa už rozbehli naplno. 18. 3. sme sa začlenili do organizácie Slovenský červený kríž a zmenili názov na SČK – BKZB. Pri príležitosti MDD sme zorganizovali prvý ročník Detského preteku, ktorý odvtedy organizujeme pravidelne každý rok. Letné sústredenie bolo opäť v Jablonici, tento rok prvý krát aj so skúškami podľa medzinárodného skúšobného poriadku IPOR. Na záver sústredenia sme stihli zorganizovať ešte cvičnú pátraciu akciu, ktorej sa zúčastnili aj trnavskí a jablonickí záchranári. Po ročnej odmlke sme sa zúčastnili na Memoriáli O. Kráľovej – Mistríkovej, kde Zuzka Kolušová v tvrdej medzinárodnej konkurencii získala pekné 7. miesto. A na jeseň sme ešte zorganizovali skúšky podľa medzinárodného skúšobného poriadku IPOR.