Cvičenie jednotky ZKZ-SR zostavenej pre modul MV – SR

Cvičenie jednotky ZKZ-SR zostavenej pre modul MV – SR

Fotky - Malacky 5.-7.10.2007 - 1

Fotky - Malacky 5.-7.10.2007 - 2

Fotky - Malacky 5.-7.10.2007 - 3

 

Účel:

A.    – zvládnutie výcviku dohľadávania nezvestných osôb v ruinách a neschodných lesných porastoch.

B.    – zosúladenie jednotky, spolupráca psovodov, činnosť tím lídra a schopnosť viesť jednotku. Stratégia prehľadávania na veľkých plochách.

C.    – zvládnutie lezeckej techniky pri možnej práci vo výškach

Priebeh:

05.10.2007 piatok

18.00 príchod, ubytovanie a porada zúčastnených.

06.10.2007 sobota

Od 7.00 do 13.00 práce vo výškach pod dohľadom inštruktora HaZZ. Zoznámenie sa z lezeckou technikov – začiatočníci. Práca vo výškach – psovodi s certifikátom.

Od 14.00 do 20.00 tréning v dvoch skupinách s vystriedaním sa na dvoch pracoviskách v ruine a v lese. Inštruktori – Babková a Turek.

Od 23,30 do 03,00 simulovaná záchranná akcia pri dohľadávaní štyroch nezvestných osôb. Tím líder Maroš Turek.

07.10.2007 nedeľa

Od 06.00 do 13.00 tréning zameraný na odstránenie nedostatkov vzniknutých počas simulovanej záchrannej akcie. Inštruktori – Babková a Turek.

Od 14.00 do16.00 pachové práce – stopy. Inštruktori – Pöthe a Babková.

O 17.00 odchod na cvičisko BKZB. 

Záver:

Zúčastnený psovodi splnili náplň práce daného cvičenia. Počas cvičenia nedošlo k ujme na zdraví psovodov, asistentov a ani zvierat. Sústredenie bolo zabezpečované z prostriedkov určených pre hore uvedenú aktivitu a nie je dôvod jeho náklady preplácať zo zdrojov iného charakteru.

Zúčastnení: veliteľ cvičenia  - Ján Pöthe

                  Inštruktori pri výcviku – Turek , Babková

                  Psovodi – Jányová, Adamčiaková, Toholová, Kocúr Peter 

                  Asistenti – Macková, Tarabová, Kocúr Boris, Ing. Holčeková    

Pátraciu akciu viedol tím líder Maroš Turek – psovodi – Babková, Jányová, Kocúr, Toholová a Adamčiaková.

-jp-