Cvičenie v Rajke 23.5.2008

Cvičenie v Rajke 23.5.2008

 

 

 

 

Thursday, 17 July 2008

Cvičenie v spolupráci s dobrovoľnými hasičskými zbormi zo Slovenska, Maďarska a Rakúska, profesionálnymi hasičskými zbormi, zdravotníkmi z SČK a tímu ZKZ SR

Team SKJ – ZKZ SR

Tímlíder - Miroslava Babková, Paduama z Vlčí stepi

Helena Pavlíková-Gičová, Ugo Betkin dvor

Jana Mácsadiová, Apač Polícia

Veronika Toholová, Dolly-Sara z Šardanu

Lenka Weissová, Hugo

Program:

7.30 – odchod do Rusoviec

8.00 – stretnutie zúčastnených - dobrovoľné hasičské zbory zo Slovenska, Maďarska a Rakúska, profesionálne hasičské zbory, zdravotníci z SČK, tím BKZB

9.00 – vyhlásenie požiaru v starých kasárňach, nástup hasičských zborov

10.00 – ukončenie prác hasičských zborov

10.30 – nástup tímu BKZB, vyhľadávanie 5 nezvestných a zavalených osôb v priestoroch kasární a okolí

Počas vyhľadávania zdravotníci poskytovali prvú predlekársku pomoc, osoby boli transportované do bezpečnej zóny

11.00 – ukončenie prác tímu BKZB

11.15 – motivačný tréning

12.00 – ukážky špičkovej techniky a zručnosti v praxi, spoločný obed

15.00 – ukončenie cvičenia

 

 

Hodnotenie SKJ – ZKZ SR tímu

Jana Mácsadiová – Apač Polícia

Pes vyhľadal 3 zavalené osoby v priestoroch kasární. Nevyskytol sa žiadny problém, práca psa bola hodnotená ako výborná.

Veronika Toholová – Dolly-Sara z Šardanu

Pes vyhľadal 1 zavalenú osobu v priestore kasární. Malý problém robil psovi prítomnosť kameramana, zdravotníkov a iných ľudí.

Lenka Weissová – Hugo

Helena Pavlíková-Gičová – Ugo Betkin dvor

Psy v priestoroch, v ktorých hľadali nemali žiadnu osobu.

Miroslava Babková – Paduama z Vlčí stepi

Po vyhľadaní nám chýbala 1 osoba, ktorá sa nachádzala v priestore obkľúčenom väčším počtom ľudí, čo zrejme robilo psom problém. Tímlíder  vyslal svojho psa, ktorý  osobu bez problémov  označil. 

Záver

Cvičenie bolo ukončené úspešne, práca psov a psovodov bola hodnotená ako veľmi dobrá. Čas na vyhľadanie bol hodnotený ako výborný. V poobedňajších hodinách bolo slávnostné ukončenie cvičenia na štadióne v Rajke. Po oficiálnych slovách Maďarského prezidenta CO sme sa dohodli na spolupráci pri podobných cvičeniach. Záver sme ukončili spoločným pohostením.