DOG RESCUE 2004 - Bratislava

DOG RESCUE 2004 - Bratislava

Fotky - DOG RESCUE 2004

V dňoch 16. - 18. 4. 2004 sa uskutočnilo cvičenie DOG RESCUE Bratislava, ktoré organizujú členské organizácie ZKZ - SR. Tento rok cvičenie usporiadala Bratislavská kynologická záchranárska brigáda. Oproti minulým rokom sa nepodarilo zorganizovať väčší počet družstiev, pod čo sa pravdepodobne vo veľkej miere pričinila aj nešťastná zhodnosť termínu konania, s druhým kolom volieb prezidenta SR. V minulosti štartovalo priemerne 8 družstiev po troch psovodoch, čo je v celkovom počte 24 účastníkov. Tento rok sa prihlásilo 8 psovodov vytvárajúcich 4 družstvá po dvoch psovodoch. Napriek tomu sa celé cvičenie nieslo v dobrej atmosfére a na psovodoch bolo vidieť napätosť z dôležitosti umiestnenia.

V piatok o 18:00 sa zahájenia zúčastnili družstvo BKZB 1 so skúsenou psovodkou  Miroslavou Babkovou, ktorá mala v tandeme novú členku Kristínu Karovičovú. Družstvo BKZB 2 tvorila dvojica Jana Jurášková a mladá Veronika Toholová. Družstvo BKZB 3 predstavovali noví členovia Peter Kocúr a Katarína Filípková. Potešiteľná bola účasť družstva č. 4 až z Košíc (ACZP) v zostave Dana Tothová a Roland Reho.

Celé podujatie pozostávalo z ôsmich častí. Všetko sa začalo v piatok 21:30 nočným vyhľadaním zavalených osôb v ruine. Na tomto pracovisku pracoval každý psovod samostatne a získané body oboch psovodov v družstve sa zrátali. V tejto disciplíne si psovodi počínali zručne, mali kvalitné vybavenie a nočné svietidlá samozrejme nechýbali.

Po krátkom spánku sa psovodi v sobotu ráno presúvali na 2. pracovisko na okraji Bratislavy, kde vyhľadávali ďalšie nezvestné osoby v lese. Počasie v sobotu nebolo najpríjemnejšie, ale psom vyhovovalo. Otázniky nad úspešnosťou práce každému družstvu postavila skutočnosť, že nik nevedel koľko osôb sa v skutočnosti nachádza na jednotlivých pracoviskách.

Z druhého pracoviska nasledoval časovo obmedzený presun na 4. pracovisko. Po náročnom pochode s plnou poľnou, ktorý bol hodnotený ako pracovisko, mali psy opäť vyhľadávať stratené osoby v ešte hustejšom poraste ako bol predchádzajúci. V tomto prostredí sa menej darilo košickému družstvu, ktoré nemalo skúsenosti s označovaním osôb prikrytých v maskáčovej celte a tak namiesto vyštekávania sa jeden psík tváril k zvalenému "batohu" nedôverčivo a druhý sa snažil celtu sťahovať a roztrhať, aby sa dostal k figurantovi.

Pracovisko č. 4 vystriedal opäť pochod a po cca 4 km sa družstvo zastavilo pri zranenej osobe, ktorej muselo poskytnúť prvú pomoc so všetkým čo k tomu patrí.

Po príchode na cvičisko BKZB prišla na rad disciplína, ktorá rozosmiala veľa ľudí i okoloidúcich. Pre každé družstvo bolo vyznačené na cvičisku určité teritórium, kde sa za vopred stanovený čas 20 minút, museli zabyvakovať, založiť oheň, obviazať porezaný prst kolegovi. Popri tejto činnosti si mohol rozhodca skontrolovať spolu so zdravotníkom výstroj jednotlivcov a technické zvládnutie činností. Vrchol tejto disciplíny bol, keď sa všetci museli uložiť na spánok a pomocník začal "spiacich" psovodov polievať vodou z hadice, čím simuloval dážď. Na to sa už nikto naokolo nezdržal smiechu. Podstatou tohto cvičenia bolo, aby si psovodi na základe vlastnej skúsenosti dokázali uvedomiť, že svoju výstroj nesmú nikdy podceniť, hlavne ak sa jedná o nasadenie do ostrej akcie, kde sa môže veľmi ľahko stať, že sa ocitnú v cudzom prostredí v poľných podmienkach odkázaní sami na seba.

V nedeľu, od 7:00 sa jednotlivé družstvá opäť presúvali v peknej scenérii Karpát k ruine na Železnej Studničke. Tu, v poslednej disciplíne, si najlepšie počínalo družstvo č. 4 Košice. Z ruín vytiahli štyri zavalené osoby.

Cca o 13:00 si konečne oddýchli psovodi a i zjavne unavení psi. Nasledoval slávnostný obed a družná debata, v ktorej stále panovala neistota koľko ľudí - figurantov sa nachádzalo na jednotlivých pracoviskách. Až keď sa všetci potrápili, rozhodca im konečne oznámil koľko ich vlastne spolu bolo.

O 14:30 sa uskutočnilo vyhodnotenie, po ktorom sa zúčastnení rozišli.

Na uvedenom cvičení sa zúčastnili ako pomocníci aj príslušníci Policajného zboru p. Bagoňa, Fejtl, Tonko, zdravotníčka z ružinovskej nemocnice V. Kučerová a samozrejme členovia SČK BKZB. Rozhodcami boli Ján Pöthe a Lenka Weissová.

Vecnými cenami prispeli predajcovia kynologických potrieb ACANA, BONO, EUKANUBA, ďalej firma AKZENT MEDIA, firma ŠMELKA STAV.

Všetkým patrí čo najsrdečnejšie poďakovanie. Veríme, že sa o rok stretneme opäť no vo väčšom počte zúčastnených družstiev.

 

Výsledky:

Umiestnenie

Psovod

Pes

1. miesto

Mgr. Miroslava Babková
Kristína Karovičová

Paduama z Vlčí stepy - Labradorský retriever
Andy - kríženec

 

2. miesto

Peter Kocúr
Katarína Filípková

Sam - kríženec
Dusty - kríženec

 

3. miesto

Mgr. Jana Jurášková
Veronika Toholová

Donka - Nemecký boxer
Sara zo Šardanu - Malý bradáč

 

Najaktívnejší psovod

Mgr. Miroslava Babková

Paduama z Vlčí stepy - Labradorský retriever