Dog Rescue 2006

Povedz mi čo činíš a ja ti poviem kto si

BKZB - Dog Rescue 2006


Niekedy sa sám seba pýtam, kto sme, odkiaľ sme prišli, kam smerujeme, aký zmysel má vôbec naša existencia. Táto filozofická otázka nás sprevádza viac či menej denne a po celý život.

Prečo ľudia rôzneho veku, pohlavia, vzdelania, politického názoru, vierovyznania, teda pomerne heterogénna skupina ľudí trávi každú voľnú chvíľu spoločne. Pýtate sa, kto by to mohol byť. Opis nie je dostatočne jednoznačný. V podstate je tak všeobecný, že by mohlo ísť o akúkoľvek záujmovú skupinu. Ak prezradím, že všetci majú psov, tak sa obraz vyjasní ale ešte stále nie je dostatočne jasný. Nebudem vás trápiť, reč je o kynológoch záchranároch.

Je úžasne sledovať ako všetok svoj voľný čas venujú trénovaniu seba, ale hlavne svojich psov k vyhľadávaniu zavalených a stratených osôb. Títo ľudia si dobrovoľne a oddane líhajú počas celého roka pod panely, kopy tehál či snehu. Schovávajú sa do šácht a kanálov rozpadnutých budov. Nie sú to homlesaci, aj keď v ruinách týchto ľudí stretávajú.

Je zarážajúce, že v tejto materiálnej a individualistickej dobe sa nájde skupina ľudí, ktorí sa nepýtajú čo môže spoločnosť a štát urobiť pre nich, ale čo oni môžu urobiť pre spoločnosť. Títo ľudia robia záchranársku činnosť bez nárokov na mzdu a bez drahého vybavenia. Psov si kupujú a financujú ich výcvik sami. Pri výcviku najazdia tisíce kilometrov, ale náklady im nik nepreplatí.

Pred dvoma týždňami som bol pri jednom z rozsiahlych cvičení, keď dve desiatky psovodov so svojimi psami pracovali tri dni počas dňa aj noci v skupinách. Komunikovalo sa v angličtine aj kvôli tomu, že časť účastníkov bola zo zahraničia. Počas dňa a noci, strávili ľudia, ktorí predstavovali zavalené osoby niekoľko hodín, bez odkrytia, zasýpaní pod vyše dvomi metrami sutín. Obetavosť a nadšenie týchto ľudí je fascinujúce a nenechá chladným ani najväčšieho drsňáka.

Mnohí z nich majú za sebou veľké záchranné misie v zahraničí ako napríklad v Turecku, či na Taiwane, ale aj nespočetne množstvo pátraní po nezvestných osobách doma, či dokonca prehľadávanie zrútených objektov.

Niekto by mohol povedať, načo sú nám kynológovia záchranári. Veď naša krajina sa nachádza v relatívne pokojnej seizmickej zóne, bez hromadných nešťastí. Tento argument pokrivkáva, keďže počet teroristických útokov rastie aj na starom kontinente. Je len otázkou času, kedy budeme obeťou militantného fundamentalizmu. Rovnako predikcie klimatológov varujú pred nešťastiami spôsobenými klimatickými zmenami (záplavy, zosuvy pôdy, lavíny a pod.). Nedokážeme odvrátiť každé nebezpečenstvo, ale aj vďaka týmto ľuďom by sme mali byť schopní minimalizovať straty na životoch.

Kto sú títo ľudia, odkiaľ prišli, kam smerujú, aký zmysel má ich existencia. Tak na tieto otázky títo ľudia odpovede našli.