IC RRT II. Duchonka 2. - 4.11.2012

Členovia a ašpiranti, ktorí sa ešte nezúčastnili IC RRT, tak mohli učiniť prvý novembrový víkend. Úvodný kurz sa konal 2. - 4.11.2012 v Nemocničnej chate na Duchonke. Kurz začínal v piatok o 11.00 hodine, čiže bolo dôležité prísť na čas, kto meškal, alebo prišiel ako posledný spal na improvizovaných lôžkach. Kurzu sa zúčastnilo celkovo 28 osôb, z BKZB celkovo deväť. Siedmi už od piatku, dvaja sa pridali v sobotu a v nedeľu prišli ďalší dvaja členovia brigády. Vzhľadom na veľký počet účastníkov, chata poskytovala bojové podmienky v ubytovacej ako aj školiacej miestnosti, ale vynikajúca kuchyňa zatienila všetko ostatné. Bola to hneď skúška spolunažívania s neznámymi, novými ľuďmi s rôznym temperamentom, ale s rovnakým cieľom.

Kurz sa niesol dobrou a uvoľnenou náladou a hlavne pestrými prednáškami a školiteľmi, ktorí vedeli o čom hovoria. MUDr. Marcel Sedlačko nám odprezentoval poslanie ASSR, jej ciele a predstavy jednotlivých modulov. Ich spoluprácu s rôznymi domácimi i zahraničnými záchranárskymi jednotkami na domácej i cudzej pôde, doplnené fotografiami, ktoré miestami až dych vyrážali. Samozrejme nemohla chýbať ani téma Safety@Security , ktorej hlavným obsahom bolo ako prežiť. Mgr. Renáta Penazzi nás oboznámila, čo všetko musíme nosiť na chrbte a na čo všetko myslieť, keď budeme privolaní na pátraciu a záchranársku akciu.

Sobota sa opäť niesla v teoretickom duchu. Opäť sme zasadli za stoly otočení na plátno a zapisovali si poznámky z ďalších prezentácii. Prítomný bol aj p. Ing. Suchý z MV SR, ktorý nám prednášal o Humanitárnej pomoci a  civilnej  ochrane v EÚ a  iných medzinárodných organizáciách a o Moduloch civilnej ochrany EÚ. Obsah bol skôr o legislatíve, ktorá bola doplnená informáciami z praxe.  Oživením sobotného dňa bola prednáška v anglickom jazyku, ktorú si pre nás pripravil rakúsky kolega samaritánov p. Manfred Führer. Bol to dôkaz, že anglický jazyk je naozaj nevyhnutný. Tí čo nevedeli, mali smolu a asi sa trošku nudili, tí čo vedeli len trošku, mali prednášku spojenú aj s kurzom anglického jazyka a tí čo vedeli, nemali žiadny problém. Téma bola veľmi jednoduchá na pochopenie – Cultural Awareness.  Po vynikajúcom obede nás čakali prednášky, ktoré nás mali pripraviť na nedeľné cvičenie v teréne. Práca s vysielačkou, mapou, buzolou, uhlomerom v tíme, resp. vo dvojici.

Po únavnom dni s hlavou plnou informácií a boľavými chrbtami sme voľne diskutovali, prednášajúci poskytli rôzne fotky z cvičení , ktorých sa zúčastnili. Na niektorých sme mohli vidieť aj náš tím.

Napriek nepriaznivému počasiu, ktoré naši meteorológovia avizovali  sme sa v nedeľu vybrali do terénu. Na naše prekvapenie posledný deň bolo veľmi príjemne, nefúkalo, nepršalo a sem tam aj slniečko vykuklo spoza oblakov. Celý tím sa rozdelil na tri skupiny. Jedna skupina stavala stan a opäť ho rozkladala, druhá mala zdravotnícku techniku a tretia skupina vo dvojiciach zobrala do rúk spomínanú vysielačku, mapu, buzolu ... a išla hľadať indície, ktoré si pre nás pripravil Tomáš Dovjak. Tí poslední mali menšiu nevýhodu - boli bez obeda a hľadali za tmy. Po úvodnom kurze, nás však nič neprekvapilo, hlad sme prežili a na cestu nám svietili baterky, ktoré máme v každej situácii pri sebe. I napriek dovoleným stratám, sa nikto nestratil. Po príchode posledných účastníkov nasledovalo vyhodnotenie celého víkendu a odovzdávanie certifikátov. Keďže certifikát si zaslúžil každý zúčastnený, svedčí to o tom, že ak človek chce a má ozajstný záujem, dosiahne svoj cieľ.

Myslím, že za celú brigádu môžem povedať, že sme veľmi radi, že môžeme byť súčasťou takej skvelej skupiny ako je ASSR, zúčastňovať sa spoločných kurzov a cvičení v teréne a nadväzovať čoraz väčšiu spoluprácu.

Zuzana Králová

Článok ASSR

Fotky