IRO kurz pre trénerov vo Wiesmaderne 2007.

IRO kurz pre trénerov vo Wiesmaderne 2007.

Fotky - IRO kurz pre trénerov vo Wiesmaderne 7. 2007. Urlichsberg


V rámci uceleného súboru školení  psovodov záchranárov zorganizovala organizácia IRO aj 1 časť Kurzu pre trénerov, určeného na získanie základných zručnosti a vedomosti potrebných pre najmä budúcich, ale aj aktívnych inštruktorov výcviku v záchranárskych organizáciách.

Z našej organizácie SKJ-ZKZ SR sa zúčastnili títo členovia:

Katarína Fakanová

Helena Pavlíková Gičová

Martin Martiš

Kristína Karovičová

Kurz sa konal v reštaurácii miestneho hotela v obci Ulrichsberrg ( teoretická časť) a výcvikovom stredisku vo Wiesmaderne ( praktická časť) v dňoch14.-15.07.2007. Prednášajúci bol Martin Gut (poslušnosť), Ruedi , Gantenbein (nácvik označenia), Alois Russeger (obratnosť), Rolf Häusermann ( obratnosť a poslušnosť v teréne).

V sobotu v doobedných hodinách sme si prebrali teoretickú časť, kde sme boli oboznámení s tým, aké vlastnosti by mal mať dobrý tréner, tiež s vhodnými spôsobmi komunikácie zo strany trénera so školenými psovodmi. Dozvedeli sme sa aj niečo o ,,myslení“ psa, o tom ako sa pes učí, ako postupne zvyšovať zaťaženie či ako sa snažiť predchádzať komplikáciám pri výcviku alebo už vzniknuté probl=emy riešiť.

Po ukončení teoretickej časti sme sa presunuli aj so psami do výcvikového strediska, kde sme počas sobotňajšieho poobedia a celej nedele pokračovali v praktickej časti. Nakoľko sa kurzu zúčastnilo približne 45 účastníkov, boli sme rozdelení do 4 skupín, ktoré rotačným spôsobom pracovali na 4 pracoviskách ( poslušnosť, obratnosť, poslušnosť a obratnosť v teréne a nácvik označenia). Na  jednotlivých pracoviskách sme riešili rôzne zadané úlohy a v sobotu každému z nás bola na niektorom z pracovísk aj určená ,,domáca úloha“, ktorú sme mali realizovať v nedeľu – napr. nájsť vhodný spôsob na naučenie vybraného cviku, postavenie novej prekážky v teréne a tiež dosiahnuť jej zvládnutie niektorých zo psov či zorganizovať tréning s nácvikom označenia u psov na rozdielnych úrovniach.

Kurz bol určite pre nás prínosom, keďže sme si nielen zopakovali nám známe skutočnosti, ale dozvedeli sme sa aj veľa nových a zaujímavých informácii od ľudí z ,, terénu“, napr. spomeniem z množstva iného výklady k skúšobnému poriadku či skúsenosti z reálnych misii. Preto určite nebudem váhať, a zúčastnime sa aj jeho druhej časti, ktorá by sa mala organizovať v priebehu rokov 2008 / 2009. 

-kf-