KALENDÁR ZÁCHRANÁRSKYCH AKCIÍ NA ROK 2002

KALENDÁR  ZÁCHRANÁRSKYCH  AKCIÍ  NA  ROK  2002

 

SKJ – sekcia Združenie kynológov záchranárov SR

 

A/ Majstrovstvá:

 

1.       M SR IPOR  -  2.-5.5.2002  -  KZS SR

/ Hramec Jozef, Smreková 25, 010 01 Žilina, 0905 962 591/

2.       M SR PZ  -  1.-2.6.2002  -  Liptovská  KZB

/Ing.  Kollár Daniel, Klačno 7, 034 01 Ružomberok, 0905 861254,044 4332077/

3.       M Sveta IPOR  -  4.-7.7.2002  -  Maďarsko

 

B/ Skúšky:

 

1.       25.01.2002  -  PZ  snehové  -  Martin , Rozhodca – Mažári  

/Ďurišová  Denisa, Košúty II, 036 01 Martin/

2.       26.01.2002  -  IPOR  lavinové  -  Martin, Rozhodca – Gajdoš

/Ďurišová  Denisa, Košúty II, 036 01 Martin/

3.       06.04.2002  -  IPOR  -  Holíč, Rozhodca – Pöthe

/Prokop David, M. Nešpora 6, 908 51 Holíč, 0903 409 479/

4.       07.04.2002  -  PZ  -  Holíč, Rozhodca – Pöthe

/Prokop David, M. Nešpora 6, 908 51 Holíč, 0903 409 479/

5.       31.05.2002  -  IPOR  -  Smrekovica, Rozhodca – Sláčková

/Ing.  Kollár Daniel, Klačno 7, 034 01 Ružomberok, 0905 861254,044 4332077/

6.       16.06.2002  -  IPOR  -  Košice, Rozhodca – Štemmerová

/ Semjan Michal, Buzulucká 23, 040 00 Košice/

7.       08.08.2002  -  PZ  -  Šintava, Rozhodca – Schvarzbacher

/Potančoková Iveta, Jarná 4, 821 09 Bratislava, 0903 917 308/

8.       03.08.2002  -  IPOR  - Šintava, Rozhodca – Schvarzbacher

/Potančoková Iveta, Jarná 4, 821 09 Bratislava, 0903 917 308/

9.       16.08.2002  -  PZ  -  Košice,  Rozhodca – Adamčiaková

/ Semjan Michal, Buzulucká 23, 040 00 Košice, 055 6716674/

10.    17.08.2002  -  PZ  vodné  -  Košice, Rozhodca – Adamčiaková

/ Semjan Michal, Buzulucká 23, 040 00 Košice, 055 6716674/

11.    05.10.2002  -  PZ  -  Jablonica Rozhodca – Pöthe

/Hyža Ivan, Trnavská 632, 906 32 Jablonica/

12.    06.10.2002  -  IPOR  -  Jablonica, Rozhodca – Pöthe

/Hyža Ivan, Trnavská 632, 906 32 Jablonica/

13.    09.11.2002  -  IPOR  -  Bratislava, Rozhodca – Schvarzbacher

/Pavlíková Helena, Znievska 5, 851 06 Bratislava IV, 0905 308 587/

14.    10.11.2002  -  PZ  -  Bratislava, Rozhodca – Schvarzbacher

/Pavlíková Helena, Znievska 5, 851 06 Bratislava IV, 0905 308 587/

 

C/ Výcvikové  sústredenia  / tábory /:

 

1.       21.-27.01.2002  -  Lavínové - Martin 

/Ďurišová  Denisa, Košúty II, 036 01 Martin/

2.       19.-21.04.2002  -  Malacky  -  širší  výber  na  M Sveta

  / Ing.Schvarzbacher Milan, Ľ. Fullu 2, 901 01 Malacky, 0905 361 370/

3.       21.-23.06.2002  -  Malacky  -  užší  výber  na  M Sveta

/ Ing.Schvarzbacher Milan, Ľ. Fullu 2, 901 01 Malacky, 0905 361 370 /

4.       27.07.-04.08.2002  -  Bratislava  v Šintave 

/Potančoková Iveta, Jarná 4, 821 09 Bratislava, 0903 917 308/

 

D/  17.-18.05.2002  -  Súčinnostné  cvičenie  Dog  rescue  Malacky  -  Malacky 

/ Ing.Schvarzbacher Milan, Ľ. Fullu 2, 901 01 Malacky, 0905 361 370 /

 

E/  12.-14.10.2002  -  Košický  záchranársky  kynologický  pretek  -  Košice 

/ Semjan Michal, Buzulucká 23, 040 00 Košice, 055 6716674/