Majstrovstvá Slovenska 2008, Donovaly

 

Majstrovstvá Slovenska 2008 Donovaly

Fotky - M SR Donovaly 20.09.2008

 

 

 

 

Napísal Katarina Sarinova   

 

19. - 21. 9. 2008

Skúšky podľa IPOR F B, FL B, T B - majstrovstvá Slovenska + národné skúšky podľa IPOR TA - memoriál

Roman Týleš - Nero


 

Vec:          Majstrovstvá rebubliky a skúšky IRO  podľa Fb, FLb, Tb

Team SKJ – ZKZ SR

Roman Týleš – Nero

Doprovod: Kocúr, Filipková, Šarinová

Program

19 – 21.9 2008 Skúšky podľa časového harmonogramu

rozhodca: Šabadský (CZ), Babička (CZ)

 

Štatistika

IPOR

Počet prihlásených

Počet štartujúcich

Limit splnilo

Stopa B

 

6

0

[Názov skúšky]

 

 

 

[Názov skúšky]

 

 

 

Spolu

 

 

 

 

Hodnotenie SKJ – ZKZ SR tímu

Roman Týleš - Nero:

·     A (špeciálna práca): 54 b

·     B (poslušnosť): pre ochorenie neabsolvoval

·     C (obratnosť): 37

·     Spolu: 91b

Poznámka:

A:  Veľmi nepriaznivé počasie - najlepšia stopa na skúškach. Problematický bol prvý úsek, kde pes silno reviroval. Od prvého lomu stopoval korektne. Odpískaný bol na konci predposledného úseku. Predmety na prejdenom úseku stopy označil, okrem prvého predmetu, ktorý vystavil vo vrecku osoby, ktorá išla s rozhodcom za psovodom a zdvihla ho

B:  neabsolvoval

C:  na rebríku sa prejavilo ochorenie psa – nedokázal udržať svoju hmotnosť na chorej nohe. Od tejto prekážky sa objavilo intenzívne krívanie, ktoré bolo spozorované aj rozhodcom.

Záver

Pes preukázal schopnost pracovať aj vo veľmi náročných poveternostných podmienkach (silný vietor, občasné mrholenie, zima). Na obratnosti sa výrazne prejavilo jeho ochorenie pohybového aparátu a preto musel odstúpiť.  Tím získal najvyššie bodové ohodnotenie za špeciálnu prácu. V prípade, že by pes mohol pokračovať v práci (poslušnosť), by s najväčšou pravedopodobnosťou získal ocenenie za najlepšie zvládnutú skúšku Stopa B.