Majstrovstvá SR záchranárskych psov 2003

Nadväzujúc na tradície Zväzarmu poriadať Majstrovstvá záchranárskych psov už v marci 1990 iniciačná skupina kynológov – záchranárov založila Asociáciu cvičiteľov záchranárskych psov SR, ktorá pravidelne každoročne poriada Majstrovstvá SR záchranárskych psov v klasických disciplínach v kategóriách mládeže a dospelých, ktoré od roku 1993 prebiehajú podľa Skúšobného poriadku záchranárskych psov ACZP SR. V tomto roku XI. M SR ZP v klasických disciplínach už po piatykrát z poverenia ACZP SR poriadala Jablonická kynologická záchranárska brigáda v dňoch 12. – 14.9.2003 na Kynologickom cvičisku Združenia KYNOLÓGIA JABLONICA v kategóriách mládeže podľa skúšky PZ 1 a dospelých podľa skúšky PZ 2.

Všetkých 18 prihlásených súťažiacich z Jablonice, Malaciek, Bratislavy, Handlovej, Žiliny, Lučenca a Košíc aj nastúpilo na tieto majstrovstvá. Za priaznivého počasia súťažilo 18 tímov (psovodov so psami) v časovo a pracovne veľmi náročných disciplínach. Na poliach v okolí obce Jablonica prebiehali pachové práce (stopy – rozhodca Miroslav Mažári), na konci ktorých psi označovali nájdenú osobu. Súčasne na Kynologickom cvičisku ZKJ prebiehali cviky poslušnosti (rozhodca Jaroslav Sitarčík) so špecifickými cvikmi (napr. prechod skupinou osôb, horiacim priestorom a inými). Po krátkej obedňajšej prestávke súčasne prebiehali dve disciplíny – vyhľadávanie ukrytých osôb v lese Malých Karpát (rozhodca M. Mažári) a ruinách v strojovom parku PD Záhorie Jablonica (rozhodca J. Sitarčík). Po náročnom celodennom súťažení, krátkej večernej hygienickej prestávke a spoločnej večeri sa uskutočnilo slávnostné vyhlásenie a odmenenie víťazov.

V kategórii mládeže: 1. miesto a titul Majster SR 2003 získala Jana Šrámková so psom VB INCREASE SPEED Triumetal, z KZB Žilina, 2. miesto: Tomáš Hajduk so psom MB BRIX Malé uško, z KZB Jablonica, 3. miesto: Katarína Filípková so psom krížencom DUSTY bez PP, z KZB Bratislava.

 

V kategórii dospelých: 1. miesto a titul Majster SR 2003 získal Anton Slepánek so psom MB BOCELLY ANDREA z Sardonu, KZB Handlová, 2. miesto: Mgr. Dana Tóthová so psom NO EGON od Agnežky, z KZB Ú.V.P. Košice, 3. miesto: Iveta Potančoková so psom NO DUK Obadove očko, z KZB Bratislava.

 

Na záver vyhodnotenia poriadatelia aj súťažiaci vyslovili poďakovanie vedeniu obce za finančnú pomoc a regionálnym podnikom a súkromným podnikateľom za materiálne príspevky. Vycvičenosť záchranárskych psov sa v prípadoch nutnosti využíva aj v praktickej činnosti pri vyhľadávaní zatúlaných a stratených osôb, pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach. MVDr. Ján Hamerlík riaditeľ M SR ZP Za BKZB: Ďakujeme neveľkému organizačnému týmu z KZB Jablonica pod vedením MVDr. Hamerlíka za perfektne zorganizovaný pretek s príjemnou atmosférou a tešíme sa na ďalšiu akciu organizovanú na pôde Jablonickej záchranárskej brigády.