Medzinárodné skúšky Jászberény a Majstrovstvá Maďarska

Medzinárodné skúšky Jászberény a Majstrovstvá Maďarska

 

 

 

 

Skúšky a majstrovstvá podľa RH E FL, RH E T, RH E F, RH F A,B, RH FL A,B, RH T A,B

Team SKJ - ZKZ SR

Chester z Chotára - Dáša Baňárová (psovod) - skúška RH E FL

Program

17.- 19.10.2008 sa konali skúška vo všetkých kategóriách

Rozhodcovia

Daniel Sedlák - CZ

Christiane Gerlitzer - A

Astrid Laner - I

Hodnotenie

V kategórii RH E FL

počet prihlásených - 13 -  počet štartujúcich - 10 -  limit skúšky splnili - 6 -

Chester z Chotára - Dáša Baňárová - splnili  limit skúšky - 190 bodov

1. poslušnosť -       98 bodov  -  rozhodca Danie Sedlák CZ

2. špeciálna práca - 92 bodov  -  rozhodca Christiane Gerlitzer A

Poznámka k vykonaniu poslušnosti

  • prekonávanie troch prekážok za sebou  - dotyk na strednej prekážke
  • nosenie psa - skoré odvolanie psa od pomocníka

Poznámka k vykonaniu špecálnej práce

  • Chester nezačal systematicky prehľadávať terén hneď od začiatku - práca sa začala z toho istého miesta, kde videl odchádzať pomocníka
  • prehľadávanie vo veľkých kruhoch
  • pri vyštekaní pomocníka sa obzrel na prichádzajúceho psovoda

Záver

Usporiadatelia vyhodnocovali najúspešnejšie dvojice vo všetkých stupňoch skúšok:

team SKJ ZKZ Chester z Chotára a Dáša Baňárová ako psovod obsadili druhé miesto vo svojej kategŕii RH E FL.