Medzinárodné majstrovstvá Maďarska 16. - 17.4.2011

Našej členke Dáši Baňárovej s anglickým špringeršpanielom Chesterom z Chotára sa podarilo aj tento rok obhájiť titul Majster Maďarska podľa IPOR RH FLB. Medzinárodné majstrovstvá sa konali v Budapešti - Solymar pod záštitou Medzinárodnej organizácie záchranárskych psov IRO. Dáša si s Chesterom po 195-bodovej špeciálke, 40-bodovej poslušnosti a 46-bodovej obratnosti bezkonkurenčne vybojovali prvé miesto.

 

"Po návrate zo Slovinska sme sa rozhodli zúčastniť ešte jedného preteku resp. skúšky pred MS. Na poslednú chvíľu sme dostali avízo od usporiadateľa v Maďarsku, že sa uvoľnilo miesto pre vyhľadanie na ploche. Po rýchlom telefonáte s Helou, ktorej touto cestou ďakujeme za doprovod, sme sa pobalili a vyštartovali do Solymáru. Podľa rozpisu sme mali prvú prácu v sobotu o 12,50 na ploche. Boli nám pridelené koordináty a stručný popis cesty., S potiažami, ale predsa sme našli naše pracovisko. Počasie bolo celkom dobré,pod mrakom ale bohužiaľ bezveterno. Na prácu som sa celkom tešila, lebo nás mala posudzovať Jerneja Ternovec, rozhodkyňa zo Slovinska, ktorá bude aj na MS posudzovať vyhľadanie na ploche. Na vyhľadanie sme sa dostali načas, po stručnej inštruktáži od pani rozhodkyne a bleskovom pohľade dopredu sme začali prehľadávať terén. Hneď na úvod sa Chester zamotal do malinčia, ktorého bolo neúrekom spolu s lianami. Plocha na prehľadanie bola do tvaru U, na ľavej strane do prudkého svahu, na pravej strane do prudkého klesania, dá sa povedať rovnej steny. Chester ochotne prehľadával na obidvoch stranách, prvého  figuranta našiel a vyštekal tesne na hranici 100 metrov po ľavej strane. Pokračovali sme dolu kamennými schodami, po chvíli, z dosť veľkej vzdialenosti sa ozvalo štekanie po druhý krát. Tak to bol pre mňa beh o život, preskakovala som polámané konáre, motala som sa ako mucha v pavučine medzi malinčím. Figurant ležal za veľkou kopou konárov a v priehlbine. Hneď mi bolo jasné,že je to úplne na konci našej plochy. Pani rozhodkyňa bežala samozrejme so mnou, ale ona už vedela kadiaľ je to najschodnejšie. Rýchlo sme sa vrátili nazad, overila som si koľko ešte máme času na hľadanie a pokračovali sme v prehľadávaní ľavej strany, kde som predpokladala, že bude ešte jeden človek potrebovať našu pomoc. Moje tušenie sa potvrdilo po niekoľkých sekundách, štekot sa ozýval v blízkosti od miesta prvého nálezu. Podobne ako v Slovinsku, dvaja figuranti boli neďaleko od seba. Po výraznej pochvale sme sa vrátili na našu pochodovú čiaru. Chester lokalizoval všetkých troch pomocníkov v priebehu 11 minút. Aj napriek tomu, že už v teréne nebol žiadny pomocník, pani rozhodkyňa nariadila pokračovať v práci. Chester ochotne vybehol do terénu, po minúte bola naša práca ukončená na príkaz rozhodcu. Bola som veľmi zvedavá na hodnotenie Chesterovej práce. Hodnotenie bolo veľmi pozitívne, dostali sme 195 bodov - známka výborná. Chesterov výkon sa veľmi páčil nielen rozhodkyni, ale aj pomocníkom. V sobotu nás ešte čakala navečer o 16,50 hod. obratnosť. Posudzovala opäť Jerneja Ternovec. Chester prešiel s menšími chybami pripravenými prekážkami veľmi dobre - 46 bodov. V nedeľu sme si museli privstať, čakala nás poslušnosť o 8 hod. Po krátkej diskusii s pánom rozhodcom sme nastúpili na poslušnosť ako prví, čo nie je pre nás moc výhodné. Ale zdolali sme to za 40 bodov."Medzinárodné majstrovstvá Maďarska 16. - 17.4.2011