Nadviazali sme spoluprácu so Slovenskou asociáciou psích terapeutov

Nadviazali sme spoluprácu so Slovenskou asociáciou psích terapeutov, ktorá sa zaoberá výcvikom, certifikáciou a využitím psov - terapeutov. Canisterapia je cielené pôsobenie psa na psychický stav pacienta formou vytvárania kontaktu pacienta so psom. Napomáha odbúravať stres (a súčasne strach) z bolestí pri rehabilitačných cvičeniach, tiež ťažké depresie po prekonaní silne traumatických príhod atď.

Asociácia má momentálne 20 certifikovaných psov - terapeutov, ktorí sa špecializujú na rôzne problémy a cieľové skupiny pacientov - neurologické, psychické ochorenia, seniorov, týrané deti, onkológiu, alzheimer centrum, krízové centrá, epi alert ...

Práca psa aj psovoda je založená na báze dobrovoľnosti, vo vačšine prípadov bez nároku na akúkoľvek odmenu. Ak by ste mali záujem využiť služby psov - terapeutov, kontakty nájdete na stránke https://canisterapia.meu.zoznam.sk/