Pátracia akcia Bratislava, 7.2.2001

Dňa  07.02.2001 po  telefonickom  vyrozumení  sa  členovia  SČK - BKZB  zúčastnili  pátracej  akcie  v  počte  15  členov  v spolupráci  so  psovodmi  z  odboru  kynológie  PPZ.  Pátraciu  akciu  riadil  npr.  Alexander  Berek  a  zo  strany  ZKZ - SR  vedúci  riadiaceho  výboru  Ján  Póthe. Pátracia  akcia  prebiehala  v  zmysle  dohody  medzi  PPZ - SR  a  ZKZ - SR  z  roku  12/2000.

Dňa  07.02.2001  pracovali  psovodi  v  troch  družstvách  a  cieľom  akcie  bolo  prehľadať  lokalitu  povodia  Dunaja  po  obidvoch  brehoch.  Začiatok  akcie  bol  o  8,30  hod. -  ukončenie  akcie  o  15,00  hod.. Boli  prehľadané  lokality  povodia  Dunaja -  Ovsište  ,  povodie  Dunaja  -  Starý  most  a Prístavný  most  ,  chaty  ,  lokalita  kúpaliska  Lido  ,  lokalita  Nový  most  ,  Incheba  hotel  ,  Dunajský  les  -  lokalita  Pečňa  a  okolie  výpadovky  na  colnicu  s  Rakúskom  (  Berg  ).  Z  ľavého  brehu  Dunaja  bolo  vykonané  pátranie  v  okolí  Starého  mostu  a  Nového  mostu.  V  popoludňajších  hodinách členovia  policajneho  zboru  pátrali  v  okolí  konečnej  zástavky  autobusu  č.21 v Devínskej Novej Vsi , kde najväčší  predpoklad  ,  že  hore  menovaný  mohol  vystúpiť.

Členovia  ZKZ -  SR  v  počte  osem  psovodov   pokračovalo  v pátraní  dňa  10.02.2001  v  čase  od  9.00  hod.  do  15.00  hod.. Cieľom  pátrania  bolo  zamerať  sa  na  lokalitu  Devínska  Nová  Ves,  v ktorej Ľ. Morávek býval.  Bola prehľadaná  lokalita  D.N.V. a to konkrétne  pumpa  Slovnaft  pozdĺž  železničnej  trate  smerom  na  Devínske  jazero    po  rieku  Morava.  V opačnom  smere  pozdĺž  železničnej  trate    po  Technické  sklo  ,  pričom hlavný dôraz sa   kládol  v  časti  Štokeravska  vápenka  , v  okolí  firmy  Preskam  a  v okolí  Technického  skla .  Pri  pátraní  boli  prehľadané  i  súkromné  záhrady  a  chatky  v danej lokalite.  Ďalej  sa  prehľadala  lokalita  od  Sambergu  popri  Morave    po  hraničný  most  pred  osadou  Marchegg. 

Dňa  11.02.2001  pokračovalo  pátranie  v  Devínskej  Novej  Vsi  od  lokality  Technické  sklo  pozdĺž  železničnej  trate  v  smere  na  Lamač  z  pravej  a  ľavej strany.  Bolo prehľadané  okolie  električiek  a  okolie  chatiek  pod  vrchom  Brižite.  Pátracia   akcia   dňa 11.02.2001  začala  o  9.00  hod.  a  bola   ukončená  po  zranení  niektorých   psov  o  13.00  hodine.  Tejto  akcie  sa   zúčastnilo osem   členov  ZKZ - SR.

Počas  pátracích  akcií  v  dňoch  07.02.2001  ,  10.02.2001  a  11.02.2001  neboli  zistené  žiadne dôkazy o výskyte horemenovaného v tejto oblasti.

Po  pracovnej  porade  dňa  11.02.2001  v  čase  od  15.00 - 16.00  hod.  sa  vedúci  pátracích  skupín  uzhodli  na  prípadnom  ďaľšom  postupe,  pri  ktorom  by  mala  byť  prehľadaná  lokalita  Zimného  Prístavu  v  štyroch  bazénoch,  ktoré  tomuto  prístavu  prislúchajú  avšak  na  toto  dohľadávanie  je  potrebné  povoliť  vstup  do  areálu  prístavu.

Pátracej  akcie  vo  všetkých  troch  dňoch  sa  zúčastnili  kynológovia  BRATISLAVSKEJ  KYNOLOGICKEJ  ZÁCHRANÁRSKEJ  BRIGÁDY.

Záver :  V marci 2001, takmer dva mesiace po zmiznutí, bolo telo nezvestného nájdené v Dunaji.

 

ZÚČASTNILI SA:

DŇA  07.02.2001   SA  ZÚČASTNILI  TÍTO  ČLENOVIA  :   JÁN  PŐTHEKATARÍNA  FAKANOVÁ, MIROSLAVA  BABKOVÁLUBOŠ  HÁJKOMARTIN   MARTIŠ, HELENA  PAVLÍKOVÁ - GIČOVÁ, VLADIMÍR  POLAKOVIČ, LENKA  WEISSOVÁ, JANA  JURÁŠKOVÁ, DANIELA  BENOVIČOVÁIVETA  POTANČOKOVÁZUZANA  KALUŽNÍKOVÁ, JŐRGEN  VARKONDAVERONIKA  GAJDOŠOVÁ, MAROŠ  TUREK

DŇA  10.02.2001  SA  ZÚČASTNILI  TÍTO  ČLENOVIA  :     JŐRGEN  VARKONDA, VLADIMÍR  POLAKOVIČHELENA  PAVLÍKOVÁ  -  GIČOVÁ, IVETA  POTANČOKOVÁJANA  JURÁŠKOVÁVERONIKA  GAJDOŠOVÁ, DANIELA  BENOVIČOVÁ, 

DŇA  11.02.2001  SA  ZÚČASTNILI  TÍTO  ČLENOVIA  :      JÁN  PŐTHE, KATARÍNA  FAKANOVÁMIROSLAVA  BABKOVÁ, LUBOŠ  HÁJKO, MARTIN  MARTIŠHELENA  PAVLÍKOVÁ - GIČOVÁDANIELA  BENOVIČOVÁVERONIKA  GAJDOŠOVÁ