Preteky za rok 2000

 

 

PRETEKY  ZA  ROK  2000

 

MENO  PSOVODA

MEDZINÁ.  MS

DONOVALY

MS-RAKÚSKO

M . BABKOVÁ

               ANO

 

 

L . HAJKO

               ANO

               ANO

              ANO

V . POLAKOVIČ

               ANO

               ANO

              ANO

L . WEISSOVÁ

 3. Miesto ANO   

               ANO

 

M . MARTIŠ

               ANO

               ANO

 

D . BENOVIČOVÁ

               ANO

               ANO

 

 

 

 

 

 

PSOVOD

INTERCAP   ČR

DOG  MALACKY

MAJ.  PZ 1

MAJ.  PZ  2

 

 

      

 

 

L.HÁJKO

  ANO    3 . M.

 ANO        1 . M.

 

 

V.POLAKOVIČ

  ANO     8 . M.

 

 

 

M.MARTIŠ

 

ANO        1 . M.

 

 

H.PALÍKOVÁ

   ANO     6 . M.

ANO        3 . M.

 

 

I.POTANČOKOVÁ

 

ANO        1 . M.

 

 

J.JURÁŠKOVÁ

 

 ANO        3 . M.

 

 

D.BENOVIČOVÁ

    ANO    20 .M

 ANO        5 . M.

ANO 1.M

 

V.GAJDOŠOVÁ

 

 

 

ANO 1 . M.

Z.KALUŽNÍKOVÁ

 

 ANO        5 .M.

 

 

L.WEISOVÁ

  ANO     14 .M.

 ANO        3 . M.

 

 

J.VARKONDA

 

 ANO        5 . M.