Projekt "Budem záchranárom" II. fáza

Rokom 2015 sme ukončili už štvrtý rok projektu "Budem záchranárom". Cieľom tohto projektu je šíriť myšlienku dobrovoľníctva medzi deťmi a mládežou, oboznámiť ich s technikou a postupmi, ktoré sú využívané pri činnosti dobrovoľných záchranárov a ukázať im, ako zmysluplne tráviť svoj voľný čas.

Projekt "Budem záchranárom" bol zahájený iniciačnou akciou na Tyršovom nábreží 28.4.2012, kde boli pozvané deti z krízových centier v Bratislave. V ďalších ročníkoch sme takto navštívili mestá Sereď (2013), Hlohovec (2014) a Pezinok (2015), kde sme pozvali deti z okolitých detských domovov a domovov sociálnych služieb. Vrámci týchto celodňových podujatí sme v spolupráci s miestnymi Dobrovoľnými hasičskými zbormi a Slovenským červeným krížom pripravili pre deti aktivity súvisiace s našou činnosťou, do ktorých sa samozrejme zapájali aj samotné deti. Vyskúšať si tak mohli prvú pomoc, hasenie požiaru, zlanenie alebo napríklad aj to, aké je to byť "strateným" a nechať sa nájsť záchranárskym psom.

Počas roka sme priebežne navštevovali DD a DSS, kde sme pre deti pripravili interaktívne ukážky z našej činnosti. V roku 2015 sme nadviazali spoluprácu aj s nízkoprahovým klubom Pohodička a pravidelne sme sa zúčastňovali aj na ukážkach pre MŠ, ZŠ, či širokú verejnosť.

V pribehu trvania projektu sme sa stretli len s pozitívnymi reakciami všetkých zúčastnených, takisto aj primátori navštívených miest nám poskytli maximálnu pomoc a podporu pri organizovaní jednotlivých podujatí. Preto sme sa rozhodli rokom 2016 vstúpiť do III. fázy projektu a pokračovať v šírení myšlienky dobrovoľníctva aj v ďalších mestách Západného Slovenska.

Hlavným partnerom projektu je MESTO BRATISLAVA
Za podporu a pomoc ďakujeme
MESTO SEREĎ
MESTO HLOHOVEC
MESTO PEZINOK