Projekt "Budem záchranárom"

Projekt "Budem záchranárom" bol zahájený iniciačnou akciou na Tyršovom nábreží 28.4.2012, kde boli pozvané deti z krízových centier v Bratislave. Na akcii okrem Bratislavskej kynologickej záchranárskej brigády (hlavný organizátor), participovali aj ďalšie dobrovoľnícke organizácie - Asociácia samaritánov SR, Dobrovoľný hasičský zbor Rusovce a DHZ Pole, Slovenský červený kríž a Slovenská asociácia psích terapeutov. Deti si tu mali možnosť zblízka pozrieť a vyskúšať, aké je to byť záchranárom. Navyše sa pre krízové centrá prostredníctvom dobrovoľných príspevkov vyzbieralo zopár eur na prilepšenie. Akcia sa stretla s pozitívnym ohlasom nielen samotných detí, ale aj vychovávateľov a verejnosti a tak padlo rozhodnutie, pokračovať v podobnom duchu ďalej. Preto BKZB vypracovalo projekt na obdobie 2012/2013, ktorý podporilo Mesto Bratislava finančnou dotáciou, a ktorý zahŕňa návštevy rôznych centier pre deti (krízové centrá, domovy sociálnych služieb, diagnostické centrá ...) a detských domovov v Bratislave. Počas návštev deťom dobrovoľní záchranári prezentujú záchranársku kynológiu, zoznamujú ich s technikou, ktorú používajú a samozrejme im sprostredkujú aj možnosť vyskúšať si na vlastnej koži aké je to byť kynológom - záchranárom.
Dlhodobá časť projektu začala prezentáciou pre Detský domov Studienka, z ktorého prišlo sedem detí do priestorov paintballového ihriska v Mierovej kolónii v Bratislave. Priestory sponzorsky poskytlo BratislavaPaintball.sk. Deti z DD Studienka strávili príjemné doobedie so záchranármi, počas ktorého mali možnosť vidieť psov záchranárov v "akcii". Na úvod psy predviedli cviky poslušnosti a prekonávanie prekážok, z ktorých niektoré si mohli vyskúšať aj samotné deti. Potom deti videli aj krátku ukážku z dogdancingu a rozlišovania predmetov. Hlavným programom bolo vyhľadávanie osôb, kedy hľadanými boli samotné deti. Po počiatočných obavách a troche strachu, deti nabrali odvahu a ochotne sa nechali ukryť dokonca aj vo vodovodnej šachte. Tie, ktoré práve neboli "stratené" si mohli pozrieť priebeh celej „pátracej akcie“ a odsledovať pohyb záchranárskeho psa na monitore špeciálnej GPS. Po nájdení si ešte mohli vyskúšať komunikáciu cez vysielačky a privolať si pomoc pri vyprosťovaní z úkrytov. Na záver samozrejme deti dostali možnosť odfotiť sa na pamiatku so psami, zahrať sa s nimi, pohladkať ich, či vyskúšať si so psami aj zopár cvikov.

26.10. bol cieľom dobrovoľníkov z BKZB Domov sociálnych služieb Integra. Klientami DSS Integra sú okrem detí a mládeže, aj dospelí s rôznymi postihnutiami. Na záchranárskych psíkov sa prišlo pozrieť zhruba 20 klientov spolu so svojimi vychovávateľkami. Po úvodnej časti poslušnosti a prekonávania prekážok, nasledovalo už štandardne vyhľadávanie osôb, do ktorého sa zapojili aj samotní klienti DSS. Veľmi sa páčili ukážky "doubledogdancingu", ktoré sú špecialitou práve bratislavských záchranárov, no a samozrejme najväčší úspech malo hladkanie psíkov...

V podobnom duchu sa niesla aj návšteva v DSS Rosa. V prekrásnom areáli na bratislavskej Patrónke na záchranárske ukážky čakalo asi 40 detí s kombinovaným telesným a mentálnym postihnutím, ktoré sa veľmi aktívne zapájali počas celej prezentácie. A po dvoch hodinách strávených zo záchranárskymi psami, sa deti len veľmi ťažko lúčili so svojimi novými chlpatými priateľmi.

"Počas týchto niekoľkých krátkych stretnutí s deťmi, ktoré nemajú ľahký život a napriek všetkým svojim trápeniam sa vedia tešiť zo života, sme si uvedomili, že naši psi môžu okrem svojho hlavného poslania, ktorým je záchrana ľudských životov, poslúžiť aj ďalšej dobrej veci...Prinášať svetlo a radosť do života tým, ktorí nemali také šťastie ako my, a ktorí si napriek tomu (alebo práve preto) zaslúžia našu pozornosť, rešpekt a pochopenie."

Iveta Lipovská

Článok o projekte: https://www.psisvet.sk/index.php/o-psoch/pracovne-psy/325-projekt-budem-zachranarom

Článok o projekte: https://www.domovrosa.sk/clanok.php?id=83

Článok o projekte: https://www.dssintegra.sk/sk/budem-zachranarom

Projekt podporili: