Rescue Dog Weekend 2008

Rescue Dog Weekend 2008

Fotky - Rescue Dog Weekemd 13.-15.6.2008

 

 

Jedinečný záchranársky IRO víkend.

V dňoch 13. až  15. júna 2009 pripravilo Združenie kynológov záchranárov Slovenskej republiky (ZKZ SR) začlenene v Slovenskej kynologickej jednote (SKJ) v areáli Záchrannej brigády Hasičského a záchranného  zboru (ZB HaZZ) v Malackách už VIII. Ročník medzinárodného cvičenia dobrovoľných a profesionálnych psovodov záchranárov zastrešených v celosvetovej  Medzinárodnej záchranárskej organizácii International Rescue Organization (IRO), nazvaný Rescue Dog Weekend, na ktorom sa aktívne  zúčastnilo sedem trojčlenných záchranárskych družstiev z troch štátov. Toto cvičenie nemalo charakter súťaže – jeho poslaním bol nácvik koordinácie zúčastnených záchranárskych tímov pre prípadné ostré nasadenie a precvičenie nových trendov v metodike výcviku záchranárskych psov ktorých úlohou je vyhľadávať stratených, zasypaných a zavalených ľudí v rôznych prírodných a urbanistických podmienkach pri maximálnej psychickej a fyzickej záťaži psovodov záchranárov a ich štvornohých zverencov.

Zo Slovinska (postihnutého viacerými zemetraseniami, ktoré si preto psovodov záchranárov nesmierne váži) pricestovali do Malaciek tri samostatné tímy – Enota reševalnih psov Slovenie (ERPS) vyslala dva trojčlenné tímy – v prvom tíme cvičili Lidija Toroš so sučkou labradorského retrivera (LR) Astou, Uroš Gregorčič s LR Jazzom a Janja  Turk Oberč so sučkou Omega. V druhom Slovinskom tíme cvičili Tina Sulič s križenkou Lorou m Niko Belaj so sučkou belgického ovčiaka (BO) Avou a Davorin Benjančin s kríženkou Zonou. Tretí Slovinsky tím (Kinološko društvo REPS Manbor)  tvorili traja členovia – Emil Urbanci so sučkou nemeckého ovčiaka (NO) Molly, Darinka Lečnik – Urbanci so sučkou francúzskeho ovčiaka ( FO) Tamamy a Lidija Vauda s BO Disom.