Sezóna roku 1995 sa pre nás začala mimoriadne úspešne

Sezóna roku 1995 sa pre nás začala mimoriadne úspešne. Podarilo sa nám zorganizovať prvé kolo M SR podľa PZ 2 v Modre, kde sa naši členovia umiestnili na prvých troch miestach, a to v poradí: 1. miesto Vlado Polakovič s Bernom, 2. miesto Zuzka Kolušová s Kubom a 3. miesto Mirka Babková s Ronym. Druhé kolo sa konalo v obci Švehlár, kde naši opäť dokázali, že patria medzi slovenskú špičku a vybojovali 2. miesto (Z. Kolušová) a 3. miesto (V. Polakovič). V treťom kole sa podľa očakávaní opäť na popredných miestach umiestnili V. Polakovič a Z. Kolušová, čím potvrdili svoje kvality a zaslúžene sa stali tými najlepšími v rámci Slovenska: Vlado ako absolútny víťaz a tým aj Majster SR a Zuzka celkovo druhá, získala titul                     1. vicemajster SR podľa PZ 2. Z letného  sústredenia na Zochovej chate odchádzali ďalší dvaja naši psovodi s úspešne zloženými PZ skúškami.