Školenie prvej pomoci 20.10.2012

Tento rok sme si opäť zopakovali základy prvej pomoci, tentokrát pod záštitou ASSR. Pre nových ašpirantov to bola podmienka vstupu do tímu RRT, pre tých starších zopakovanie a doplnenie vedomostí zo školenia z minulého roka. Školenie v rozsahu 12 hodín opäť rozšírilo naše obzory v tejto problematike a pomohlo skvalitniť odbornú prípravu našich psovodov.

Zoznam účastníkov:

Bartoš Miroslav

Bobrík Martin

Gecíková Andrea

Hideghétyová Beata

Kosáčová Veronika

Král Peter

Králová Zuzana

Lipovská Iveta

Mackových Ladislav

Mikulka Miroslav

Nešťák Matúš

Szabó Peter

Šiška Matej

Valentovičová Lucia

Vyčítalová Veronika