Sústredenie Holíč 27. – 29.8.2010

Sústredenia sa zúčastnili psovodi z Holíča, Skalice, Bratislavy a Moravského Lieskového, spolu niečo vyše 15 psovodov. Domáci začínali sústredenie už v piatok pri ohníku, my z Bratislavy sme dorazili až v sobotu. Napriek tomu, že sme odchádzali len s malými vyhliadkami na deň bez dažďa, nakoniec sme obišli len s pár kvapkami a ideálnymi podmienkami na trénovanie.  Vďaka tomu psy bez problémov zvládali tréningovú záťaž počas oboch dní.  

 

V sobotu sa začínalo stopami na letisku pod vedením Janky Šafářovej. Prekvapením pre nás bolo hlavne početné zastúpenie „bojových plemien“, ktoré popri športovej kynológii zvládajú aj záchranársky výcvik. Ďalším pozitívnym zistením bolo aj to, že prevažná väčšina zúčastnených psovodov sa aktívne venuje aj nácviku stôp, čoho dôkazom bola aj veľmi slušne predvedená stopa na úrovni SVV 1, ktorú nám ukázal Libor Zlámal so svojím pitbulom Black Jackom (video). Ďalšiu peknú stopu sme videli aj od dvojice Michal Zlámal a Bady a od Soničky Struhárovej s Kennym, ktorí nie sú členmi v žiadnej brigáde a cvičia svojpomocne, len na základe občasných konzultácii s Helou Pavlíkovou. Ostatní stopári zatiaľ vo výcviku len začínajú, takže im držíme palce a želáme veľa trpezlivosti.

 

 Po stopách sme pokračovali poslušnosťou vo dvojiciach, ktorú posudzovala Hela. Podľa stupňa výcviku psy cvičili buď podľa náplne skúšky RHE, SVV1, či IPO1. Po skončení  bol každý psovod upozornený na chyby, ktorých sa dopustil a zároveň boli prekonzultované aj možné spôsoby nápravy.

 

 Po výdatnom občerstvení  sme sa presunuli do nedostavanej trojposchodovej budovy aj so suterénom v Kopčanoch. Ruina bola zaujímavá predovšetkým svojou veľkosťou a členitosťou, úkryty sa dali nájsť aj pre začiatočníkov, a aj pre mierne či veľmi pokročilých. Keďže väčšina prítomných psov zatiaľ  so záchranárskym výcvikom len začína, bol tréning zameraný  predovšetkým na nácvik vyštekania cudzej osoby, kedy sme v plnej miere využili možnosť vyskúšať si štekačku na cudzích figurantov. Teraz už pre nás nebolo žiadnym prekvapením, že tzv. bojové plemená nejavili žiadne známky agresivity voči osobám, či psom pohybujúcim sa v okolí ruiny. Skôr naopak, niekedy bol trošku problém zvládnuť neskrývanú a naplno prejavovanú náklonnosť týchto psov voči ľudom (video).

Večer samozrejme nemohol chýbať ohník  a opekačka.

V nedeľu sa začínalo tréningom v ruinách kaštieľa v Holíči, kde si na svoje opäť prišli začiatočníci aj pokročilí. Ruina bola rozľahlá plná tmavých miestností, jám, schodov aj zakrytých úkrytov. V zámockom parku si psy vyskúšali aj vyštekanie ležiacej osoby na priamo. Po výcviku sme ešte absolvovali aj exkluzívnu prehliadku kaštieľa.

 

Po návrate na cvičisko ešte niektorí stihli odstopovať a potom sa už presúvalo do lesa kúsok za Holíčom. Napriek tomu, že psi už javili známky únavy,  výcvik v lese zvládali bravúrne. U pokročilejších psov bol výcvik zameraný na výdrž  a samostatnosť vyhľadania stratenej osoby a u začiatočníkov sa kládol dôraz na nácvik označenia osoby (video). Výcvik bol motivačný a úspešne ukončil dvojdňový výcvikový maratón.

Z lesa sme sa presunuli na cvičisko a tam sme pri kávičke zhodnotili obidva dni, vysvetlili sme si kde máme medzery pri výcviku a už teraz sa tešíme na stretnutie v budúcom roku. Touto cestou chceme poďakovať členom Holičskej brigády za príjemný výcvikový víkend ktorý sme u nich strávili.

 

 Spracoval kolektív BKZB