Sústredenie ZKZ SR Malacky 8/2010

V termíne od 20. – 22.8.2010 sa v priestoroch HAZZ Malacky konalo víkendové sústredenie Združenia kynológov záchranárov SR, ktoré organizovala Bratislavská kynologická záchranárska brigáda. 

Tréningový víkend bol zameraný na špeciálne práce v lese a ruine podľa národného skúšobného poriadku NSPZT a medzinárodného skúšobného poriadku IPOR. Zúčastnené tímy boli rozdelené do skupín podľa stupňa výkonnosti a zamerania. Počas sústredenia sa konali aj skúšky NZS (Národnej záchranárskej skupiny) podľa národného skúšobného poriadku ZKZ SR.

Sústredenia sa zúčastnilo 11 psovodov z piatich rôznych kynologických organizácii – Bratislavská kynologická záchranárska brigáda, Psovodi záchranári Žilina SR, Kynologický záchranný zbor Žilina, CCES Bratislava, KK Darkona.

Skúšok sa zúčastnili štyria psovodi – 2x PZŽ SR, 1x CCES, 1x KK Darkona. Úspešne splnil limit skúšok 1 psovod z CCES, zvyšný traja pre označenie falošného úkrytu nesplnili limit všetkých nájdených osôb.

Prácu psov sťažovali vysoké teplá, navyše aj tréning ostatných psovodov, ktorí sa zúčastnili sústredenia bol časovo plánovaný tak, aby sa pred prácou psovodov na skúške pochodili terény, čo tiež sťažovalo pracovné podmienky psov na skúške. Trénovať sa začalo v piatok o 20.00 hod., tréning končil  o 24.00 hod., kedy začal plynúť harmonogram skúšok (nočné vyhľadanie na pracovisku Ruina č. 1). V sobotu o 9.00 hod. už začínalo vyhľadanie na ďalšom pracovisku (Les č. 1), pričom sa súčasne trénovalo aj na pracovisku Les č. 2. O 14.00 hod. sa psovodi na skúškach presunuli na pracovisko Les č. 2, ostatní účastníci sústredenia zatiaľ trénovali na pracoviskách Ruina č.1 a Ruina č.2, kam sa cca o 18.00 hod. presunuli aj psovodi absolvujúci skúšky.

V nedeľu ešte absolvovali účastníci sústredenia zlaňovanie na stene JAKUB a tréning v opustenej budove kde psom sťažovalo prácu prúdenie vzduchu vo veľkom množstve miestností. Zároveň sa konala aj schôdza Zboru zástupcov ZKZ SR. Zástupcovia organizácii si dali za cieľ do konca októbra zosumarizovať plán akcií na rok 2011. Potešiteľnou neformálnou informáciou pre ZKZ SR je, rozšírenie členskej základne o cca dve nové organizácie.

Zo sústredenia si každý odnášal dobrý pocit a psovodi sa tešia na ďalšie podobné aktivity. 

      

Spracoval kolektív BKZB

 

Článok v časopise PES a MAČKA 8/2010