Medzinárodné cvičenie v tímoch Žatec 10.-12.4.2009

 

Fotky - Žatec 10-12.4.2009

Medzinárodné cvičenie v tímoch

Medzinárodné cvičenie v tímoch – Int. Manschaftsvetbewerb – patrí medzi akcie organizované Medzinárodnou organizáciou záchranárskych psov IRO a slúži na prípravu záchranárskych tímov na ostré nasadenie. Pripravenosť psov a ich psovodov sa preveruje v trojčlenných tímoch , t.j. 3 psovodi a 3 psy. Tento rok sa cvičenie konalo v západočeskom mestečku Žatec. Od 10.apríla do 12.apríla 2009 bol Žatec dokonale chránený množstvom záchranárských tímov , ktorí sem pricestovali zo Slovinska, Maďarska, Nemecka, Rakúska, Rumunska, Čiech a Slovenska. Zo Slovenska sa zúčastnili 2 tímy z dvoch organizácii , a to ZKZB / Zväz kynologických záchranárskych brigád/ a SKJ ZKZ SR / Združenie kynológov záchranárov SR/. Hneď v prvý deň sme nastupovali od rána postupne podľa vylosovaného poradia na jednotlivé pracoviská . V sobotu to bolo dvakrát vyhľadanie zavalených osôb v ruine počas dňa , jedno vyhľadanie stratených osôb v lese a jedno nočné hľadanie v ruine. A keďže sa jedná o preverenie schopností a spolupráce viacerých psovodov a psov , na každé pracovisko sme nastupovali spolu , psy pracovali súčasne. V prvej ruine našiel náš tím SKJ ZKZ SR tri osoby a v druhej nula osôb / čo je tiež jeden z možných variantov/ . V lese naši psy hravo zvládli terén a už vo veľmi krátkom čase sme z lesa vychádzali z troma nájdenými osobami. Na nočné hľadanie v miestnej fabrike si pre nás organizátori pripravili veľké prekvapenie. Počas práce každého tímu nad našimi hlavami rachotil úžasný ohňostroj . Všetci sme veľmi dobre vedeli , že ohňostroj nebol pripravený pre naše potešenie , ale konal sa s jasným cieľom, overiť nebojácnosť psov voči streľbe a svetlám rakiet počas ich nasadenia v teréne. Naši psy Jeny, Brest a Eni obstáli. Týmto nočným hľadaním bol ukončený prvý deň preteku a psi si mohli v kľude pospať až do rána. V nedeľu sme začínali prácou v lese. Tu nás čakalo jasné zadanie . Stratila sa jedna osoba a hľadať pôjde každý pes samostatne. Rozhodca si prichystal pre psov náročný terén , ale ako sa u nás hovorí , figurant sa asi tri dni neumýval , pretože psi ho našli okamžite. Potešili sme sa peknej práci našich psov , bolo to pre nich veľmi motivujúce. Vo výcvikovom areáli v Žatci sme si preskúšali svoje schopnosti a vedomosti v poskytovaní prvej pomoci . Najskôr resuscitácia a potom ošetrenie silného krvácania z tepny . Na šťastie sme to všetci prežili . Po prvej pomoci sme vyrážali na poslednú disciplínu – na stopu a keďže bolo už pravé poludnie, slnko pálilo ako divé, suchá oráčina nevyzerala príliš prívetivo, tušili sme, že to bude možno problém. A tak aj bolo. Rozhodca dal každému tímu možnosť vypracovať stopu jedným psom , alebo psov počas stopy prestriedať, no na ostrom lome sme skončili. V popoludňajších hodinách , keď rozhodcovia spracovali všetky výsledky , sa konalo slávnostné vyhodnotenie a ukončenie cvičenia. Z 22 tímov splnilo limit 13 tímov , úspešné boli aj oba slovenské tímy. Na treťom mieste skončil tím zo Slovinska, na druhom mieste naša Slovenská kynologická jednota – ZKZ SR v zostave Jana Kučerová s Brestom, Lenka Jányová s Jeny a Miroslava Babková s Eni a na prvom mieste bol tím z Maďarska. Po oficiálnom ukončení nás čakalo lúčenie s našimi kamarátmi z iných krajín a následne dlhá cesta domov. Tešíme sa na ďalšie podobné podujatie , pretože takéto cvičenie v tímoch sceľuje ľudí , učí ich vzájomne komunikovať, učí ich riešiť rôzne v športe neštandardné situácie, ktoré sa avšak ľahko môžu prihodiť v ostrom nasadení.

SKJ ZKZ SR Babková, Jányová, Kučerová