Články z akcí 2012

Seminár IPOR a orientácia v teréne 1/2012

Začiatok roka sme naštartovali seminárom (21.1.2012) o zmenách v novom skúšobnom poriadku IPOR, ktoré vstúpili do platnosti 1.1.2012.  Prednášali a so svojimi skúsenosťami sa delili Dáša Baňárová a Hela Pavlíková, ktoré absolvovali podobný seminár v novembri 2011 v Brne s medzinárodným...

BKZB ako súčasť DHZ Rusovce

Na základe našej dlhodobej spolupráce s Dobrovoľným hasičským zborom v Rusovciach a v snahe vytvoriť komplexnú zásahovú jednotku, ktorá by bola schopná v prípade potreby pomôcť pri hromadnom nešťastí, sme od januára 2012 vstúpili do DHZ Rusovce ako kynologická jednotka. Dúfame, že tento krok nám...

Plán akcií 2012

Január 21.1. - seminár nový skúšobný poriadok IPOR, orientácia v teréne - požiarna zbrojnica Rusovce   Február 11.2. - školenie laná, pohyb v horskom teréne – Smolenice - preložené ? lavínové skúšky – org. LKZB   Marec 4.3. – praktický tréning  - buzola, laná, PP, rojnica -...