Články z akcii 1995

Sezóna roku 1995 sa pre nás začala mimoriadne úspešne

Sezóna roku 1995 sa pre nás začala mimoriadne úspešne. Podarilo sa nám zorganizovať prvé kolo M SR podľa PZ 2 v Modre, kde sa naši členovia umiestnili na prvých troch miestach, a to v poradí: 1. miesto Vlado Polakovič s Bernom, 2. miesto Zuzka Kolušová s Kubom a 3....